nieuws

Kabinet mag van Gelderland niet aan Bommelerwaard komen

bouwbreed

Het kabinet moet het niet wagen de Bommelerwaard aan te wijzen als calamiteitenpolder. Dat zegt de provincie Gelderland. Het provinciebestuur vindt dat “onzinnig en onnodig”. “Laat Rijkswaterstaat eerst serieus gaan samenwerken met Duitsland om de verwachte waterstijging in de rivieren het hoofd te bieden.”

De provincies geven komende maand een gezamenlijke reactie op het advies van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw. De provincie Gelderland neemt bij monde van gedeputeerde De Bondt alvast een voorschot op de gezamenlijke reactie van alle provincies. De suggestie van de commissie Waterbeheer dat de rivieren in Nederland 18.000 kubieke meter water per seconde aan moeten kunnen, schiet Gelderland in het verkeerde keelgat. “Dat heeft toch helemaal geen zin, als ze bij Duitsland een lagere norm aanhouden?” Dat is wat De Bondt het meeste steekt. De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw en Rijkswaterstaat doen alsof Nederland een eiland is. Ons land moet zelfstandig een doorstroomcapaciteit hebben van de genoemde 18.000 kuub. Terwijl een intensieve samenwerking met Duitsland zoveel meer voor de hand zou liggen, vindt de gedeputeerde. “Dat is in 1996 op de internationale waterconferentie ook afgesproken.”

Solistisch

De dijkophogingen die tot nu toe gedaan zijn, waren nodig, vindt De Bondt. Daarover lopen de meningen van de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat niet uiteen. Gelderland werkt ook van harte mee aan de doelstelling van het plan Ruimte voor de Rivier om de doorstroomcapaciteit van de Nederlandse rivieren te verhogen tot 16.000 kubieke meter water per seconde. Maar het moet niet te gek worden, vindt de provincie. Plotseling de norm verhogen naar 18.000 kuub en het beleid om solistisch op te treden, dat kan echt niet. Duitsland heeft zichzelf pas voor het jaar 2015 als doel gesteld om 16.500 kubieke meter per seconde te kunnen verwerken in zijn rivieren en zit daar nu nog ver onder. “Bij extreem hoog water lopen dus eerder in Duitsland gebieden onder dan dat dat bij ons gebeurt”, aldus De Bondt. De norm voor de waterstanden kan in Nederland het best gelijke tred houden met de norm van de oosterburen. Een doorlaatcapaciteit van 16.500 kuub per seconde noemt de provincie redelijk. Daarnaast zet De Bondt vraagtekens bij het ad-hocbeleid dat de landelijke overheid in zijn ogen voert. “Neem nu de dijkverlegging bij Lent, de Waalsprong. Is dat nu zo’n acuut probleem dat het verstandig is er nu al beslissingen over te nemen?” De Bondt denkt van niet. De gemeente Nijmegen is naar zijn mening te snel overstag gegaan in de onderhandelingen met staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Dat zal ons niet overkomen, lijkt de provincie Gelderland te denken. Vandaar op voorhand de weigering om mee te werken aan een eventueel besluit van het kabinet om de Bommelerwaard tot calamiteitenpolder te bestempelen. “Dan moeten ze het leger of ik weet niet wat erbij halen”, zegt De Bondt, “want wij gaan er absoluut niet mee akkoord.”

Reageer op dit artikel