nieuws

Geduld kopers Oosterheem op de proef gesteld

bouwbreed

De gemeente Zoetermeer, marktpartijen, bouwers en aspirant-kopers moeten nog twee weken geduld hebben. Op 13 oktober doet de Haagse rechtbank uitspraak in de rechtszaak rond de Vinex-locatie Oosterheem.

De betrokken partijen zijn er haast zeker van dat de bestuursrechter de bezwaren tegen de bouw afwijst. Na afloop van een bijna drie uur durende zitting voor de Haagse rechtbank was de sfeer gelaten. De in groten getale aanwezige aspirant-kopers die het juridische gesteggel tussen de bezwaarmakers van de Zegwaartseweg en de advocaten van gemeente, marktpartijen, woningcorporatie en provincie ademloos hadden gevolgd, wisten niet goed te reageren. “Ik heb wel een positief gevoel. Volgens mij gaat het dit keer lukken”, aldus een vertegenwoordiger van een van de kopersverenigingen.

Verkeersoverlast

Na een verdaging van een week ging donderdagmiddag de rechtszaak van bewoners van de Zegwaartseweg tegen de gemeente Zoetermeer weer verder. Al een jaar weten zij de bouw van Oosterheem met succes tegen te houden. De bewoners vrezen verkeersoverlast door de bouw van de nieuwbouwwijk en beknotting van de ondernemingen aan de Zegwaartseweg. De zaak was met een week verdaagd, omdat advocaten van de bezwaarmakers plotseling met een brief van Bleiswijk, de buurgemeente van Zoetermeer, op de proppen kwamen. Hierin uitte Bleiswijk zijn twijfels over het tijdig gereed zijn van een belangrijke ontsluitingsweg voor Oosterheem. Burgemeester Lamers van Bleiswijk werd door de rechtbank gesommeerd hierover tekst en uitleg te geven. Met zijn optreden haalde Lamers heel wat kou uit de lucht. Niet alleen stelde hij zijn mening bij dat de weg op tijd klaar zou zijn, ook zei hij dat de ontsluiting voor de eerste fase van Oosterheem niet van belang is. “De verkeersafwikkeling kan in de eerste jaren over de bestaande infrastructuur plaatshebben.” Even daarvoor had mr. Meijer namens de gemeente Zoetermeer hetzelfde betoogd. Volgens Meijer hebben bewoners van de Zegwaartseweg verkeerstechnisch nauwelijks te lijden van de komst van Oosterheem. Het pleit leek beslecht, toen ook nog de raadsman van de provincie de rechtbank duidelijk maakte dat de financiering van de ontsluitingsweg die bij Bleiswijk een aansluiting op de A12 moet krijgen, zo goed als rond is.

Vuurwerk

Een tevreden glimlach lag er plotseling op het gelaat van mr. J. Mentink de raadsman van de marktpartijen. “De bezwaarmakers hebben vorige week met de brief van Bleiswijk hier in de rechtszaal vuurwerk willen ontsteken, maar dat blijkt nu slechts een natte vuurpijl te zijn geweest.” Krijgt Oosterheem groen licht, dan is de kans groot dat op 1 december met de bouw wordt begonnen. Voor de kopers van belang, omdat alleen dan zij de mogelijk krijgen een huis tegen dezelfde voorwaarde als in 1999 aan te schaffen.

Reageer op dit artikel