nieuws

Duitse fabrikant levert houtgestookte cv-ketel

bouwbreed Premium

Een cv-ketel misstaat niet in de woonkamer. Met die stelling werft verwarmingsfabrikant Wodtke uit het Duitse Tübingen afnemers voor zijn gecombineerde houtkachel/cv-ketel.

De installatie verstookt houtpellets en draagt de energie door middel van een wisselaar over op het verwarmingswater. Bij gebruik van een combinatieketel levert het systeem ook warm tapwater. De producent noemt zijn ‘primaire kachel’ milieusparend. Bij de verbranding van de pellets komt net zoveel kooldioxide vrij als de boom tijdens de groei opnam. In de kachel laat het geperste hout alleen poederas achter. De brandstof ontstaat onder hoge druk uit onbehandelde spanen en resthout uit bossen. Het hout levert in de vorm van lignine zelf het bindmiddel. De productie gebeurt volgens de regels van DIN 51 731. Een transportschroef brengt de pellets automatisch in de verbrandingskamer. Een microprocessor regelt het stookproces. Het systeem levert een vermogen van 2,2 tot en met 10 kilowatt. Volgens de fabrikant beloopt het rendement 90 procent, temeer omdat de installatie kan worden gecombineerd met zonnecollectoren.

Investering

Een installatie met een pelletkachel, tien vierkante meter zonnecollector en een combiketel van 750 liter vergt een investering van om en nabij 35.500 gulden. Wodtke verwerkt in deze berekening de subsidies die Duitsland verstrekt voor zonnecollectoren en het verstoken van biomassa, bij elkaar een bedrag van ruim 7500 gulden. Uitgaande van een jaarlijkse warmtevraag van 30.000 kilowattuur en een ‘solaire besparing’ van 5000 kilowattuur vraagt het systeem 4500 kilogram pellets ter waarde van ongeveer 1436 gulden per jaar. Een gas- of oliegestookte cv-installatie zonder zonnecollectoren levert in de berekening van Wodtke dezelfde hoeveelheid energie voor 3540 gulden. In deze becijfering kost een liter huisbrandolie 1,17 gulden. De investering voor zo’n systeem bedraagt ruim 25.194 gulden.

Reageer op dit artikel