nieuws

Crematorium vreest komst concurrent

bouwbreed Premium

Het Crematorium Groningen schakelt de Raad van State in om te voorkomen dat een tweede crematorium zich vestigt op de Zernike-locatie nabij de wijk Selwerd.

De gemeente Groningen wil de concurrentie bevorderen en overweegt ruimte in het bestemmingsplan te reserveren voor de nieuwbouw van een crematorium met een capaciteit van 1100 crematies per jaar. Het huidige Crematorium dreigt hierdoor de helft van zijn ‘klandizie’ te verliezen. In het Crematorium Groningen worden jaarlijks 2100 mensen gecremeerd. Het crematorium heeft kort geleden 3,5 miljoen gulden geïnvesteerd in een uitgebreide renovatie. Die investering verdient zich niet meer terug als er een tweede crematorium bijkomt. Weliswaar zal door de vergrijzing het aantal crematies in Groningen licht toenemen, maar dat is bij lange na niet voldoende om het enorme verlies te compenseren. Ruim zestig procent van de Groningers geeft nu al de voorkeur aan een crematie boven een begrafenis, een percentage dat landelijk gezien erg hoog is.

Reageer op dit artikel