nieuws

Autoweg op een ‘spijkerbed’

bouwbreed Premium

Betonson, KWS, Tensar International en CTN hebben samen de ‘spijkerbed’-methode ontwikkeld voor het funderen van infrastructuur. De techniek wordt momenteel toegepast bij de verbreding van de tweebaansweg van Monnickendam naar Edam.

De helft van de bestaande weg wordt veranderd in een vrije busbaan. Het gewone verkeer moet na de verbreding opschuiven. De bestaande weg vertoont vele jaren na de aanleg nog steeds een lichte zetting. De zetting van de verbreding moet daarmee gelijke tred houden, zodat er geen langsscheuren in het wegdek ontstaan. Uit een proef kwam naar voren, dat een verbreding volgens de ‘spijkerbed’-methode aan die eis voldoet. De fundering heeft wel iets weg van een spijkerbed, maar dan ondersteboven. De prefab betonnen palen hebben een bolle kop, waarop een vierkante en aan de onderzijde holle betonnen kop past. Tussen de paal en de kop bevindt zich een kunststof drukverdeler. De aanvulling boven de koppen wordt gewapend met een Tensar kunststofgrid. De gewapende grond vormt als het ware een matras, dat de belasting van het verkeer spreidt over de ‘spijkers’, de koppen en palen. Volgens ing. S.J. Poot van Betonson in Son is het systeem vooral bruikbaar bij palen met een lengte van meer dan acht of negen meter. De ‘flexibele, gewapende grondmatras op palen’ vertoont geen horizontale vervormingen en onderbreekt de grondwaterstromen niet.

Tankstation

Het systeem is in Groot-Brittannië toegepast voor de Safeway Downpatrick. Daar is een compleet tankstation met een supermarkt op de gewapende grond op staal gefundeerd. Het roept de vraag op, of het niet zinvol zou zijn om complete projecten op een ‘spijkerbed’ te funderen. Poot: “Die vraag stellen wij ook wel eens. Neem bijvoorbeeld de Vinex- wijken. De woningen worden individueel op palen gefundeerd en na enkele jaren hebben de bewoners een ladder nodig om bij de ingang te komen. Waarom wordt zo’n wijk niet in zijn geheel op gewapende grond gefundeerd?” Schematische weergave van een ‘spijkerbed’-fundering.

Reageer op dit artikel