nieuws

Topprioriteit voor HSL en zes publiek-private projecten

bouwbreed Premium

Zes projecten hebben absolute topprioriteit gekregen om op korte termijn als publiek-privaat contract op de markt te komen. Zowel het Rijk als het bedrijfsleven wil met die projecten laten zien dat pps, publiek-private samenwerking, geen loos begrip is. Buiten de zes projecten neemt de bovenbouw van de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en de Belgische grens een prominente plek in.

Minister Netelenbos sluit nog deze maand een contract met Noord- Brabant over versnelde aanleg van de A59. Binnen twee maanden volgt de aanbesteding van de snelweg tussen Rosmalen en Geffen. Directeur W. Moerman van het Kenniscentrum PPS meldt trots dat wat hem betreft het wachten voorbij is. Hij vindt zelf ook dat het lang heeft geduurd voordat het adviescentrum van het ministerie van Financiën het eerste succes kon melden, maar zowel bij het Rijk als in het bedrijfsleven was een ware cultuuromslag nodig. “Het Rijk mag minder voorkauwen en het bedrijfsleven moet leren luisteren.” De ministers Netelenbos, Jorritsma en Zalm hebben samen met de belangrijkste marktpartijen om tafel gezeten en deze zomer de zes meest kansrijke projecten naar voren geschoven. Behalve de A59 verwacht Moerman nog deze maand een concreet voorstel van marktpartijen voor de doorstroming van de A4. Het onderdeel A4 Midden Delfland maakt hiervan onderdeel uit. Ook de besluitvorming rond de Tweede Maasvlakte kan vlot verlopen. Verder gooien van de sleutelprojecten het Utrecht Centrum Project en Rotterdam Centraal Station hoge ogen. Tot slot is het ICT-project Kenniswijk, waarvoor Eindhoven door het bedrijfsleven is uitverkoren, aangemerkt als zeer kansrijk.

Vergevorderd

De gunning van de bovenbouw van de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en de Belgische grens is bijna rond. Het project is een overheidsinitiatief, dat al in een vergevorderd stadium van uitwerking is. Een delegatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderhandelt momenteel nog met drie consortia over de infrastructuur in combinatie met onderhoud. Deze zogenoemde infraprovider krijgt vanaf 2005 een jaarlijkse vergoeding van het Rijk als de infrastructuur conform afspraak beschikbaar is. De vervoerder zal weer een vergoeding aan het Rijk betalen. Het is een contractvorm die nog niet eerder is toegepast en waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Volgens Moerman zal binnen een paar dagen één van de partijen afvallen en dan zal de minister nog dit jaar voor één van de overgebleven twee consortia kiezen. De minister kan hier wel een succesje gebruiken, want bij de aanbesteding van de overige onderdelen van de HSL blijft ze zitten met een gat van 805 miljoen gulden. Moerman vindt dat het projectbureau goed werk levert: “Een gedreven club mensen, zowel in Utrecht als Den Haag. Het proces loopt goed en er wordt op een zorgvuldige manier met het bedrijfsleven omgesprongen.”

Op pagina 3:

Wegen, sporen en tunnels geschikt voor publiek-privaat contract.

Reageer op dit artikel