nieuws

Tectum leidt nieuwe werkers het dak op

bouwbreed

Tectum heet het landelijk samenwerkingsverband voor de dakenbranche dat deze zomer het levenslicht zag. Met een gestructureerde aanpak moet dat de instroom van gekwalificeerd personeel de komende jaren omhoogkrikken. “Opleiden is dé manier om mensen te krijgen” meent Tectum-directeur K.J. Batenburg.

Tectum “bekt goed” vindt Batenburg zelf. “Het is latijn voor alle soorten daken.” Het landelijk samenwerkingsverband voor de dakenbranche legt zich toe op het werven, selecteren, uitplaatsen, begeleiden en opleiden van nieuw personeel. “Met de nadruk op dat laatste”, stelt Batenburg, voormalig manager opleidingen bij de Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche (SBD). De nieuwe stichting voor dakvakmanschap is het gevolg van een samenwerking tussen werkgevers (Vebidak en Het Hellende Dak) en de vakbonden (FNV Bouw en CNV Hout- en Bouwbond) en heeft een paritair bestuur. Via open dagen op scholen, samenwerkingsverbanden en wervingscampagnes zal Batenburg de noviteit onder de aandacht brengen. “De dakenbranche heeft het nadeel dat de werkzaamheden veelal buiten het gezichtsveld van jongeren plaatsvinden. De doelgroep moet weten dat dakdekken een interessant beroep is.” ‘De doelgroep’, dat zijn (jonge) schoolverlaters. Batenburg haalt een ‘uitdagende’ informatiefolder tevoorschijn die hen op de toekomstmogelijkheden via Tectum attendeert.

Arbeidsovereenkomst

“Opleiden is dé manier om mensen naar de dakenbranche te krijgen. Als we ervan overtuigd zijn dat iemand echt in dit vak aan het werk wil, biedt Tectum hem een dienstverband aan voor de duur van de opleiding Primaire Opleiding Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken. Praktijkervaring doen ze op bij dakdekbedrijven.” Na het behalen van het diploma kan het bedrijf de gediplomeerde leerling in dienst nemen. Tectum is dus geen uitzendbureau”, verduidelijkt hij. “De leerlingdakdekkers gaan met ons een arbeidsovereenkomst aan. Ook de bedrijven kunnen de samenwerking niet zomaar opzeggen.” De afgelopen tijd is de directeur vooral beziggeweest met werkzaamheden van administratieve en organisatorische aard. “Alles moet gewoon goed geregeld zijn.” Een goede communicatie tussen de partijen is ook van essentieel belang. Vandaar dat er een telefonisch spreekuur na werktijd komt. De gestructureerde aanpak heeft voordelen voor de bedrijven. “De praktijkgerichte opleiding omvat veertig schooldagen, geclusterd in acht weken. Scholing vindt vooral in de wintermaanden plaats, waardoor een bedrijf vier weken langer over iemand kan beschikken dan in het reguliere traject”, geeft Batenburg aan. Daarnaast verzorgt Tectum de hele begeleiding en lost eventuele problemen op.” De lidbedrijven betalen voorlopig een ongedifferentieerd inleentarief van 31gulden, exclusief btw. Ziekte, vorstverlet en de dagen dat de jongeren naar school gaan, komen voor rekening van de stichting.

Leermeester

Op hun beurt zullen de bedrijven zorg dragen voor een goede begeleiding. “Leerling-dakdekkers moeten zoveel mogelijk met alle facetten van het vak kennis maken. Iemand zal hen de kneepjes van het vak moeten leren. Eigenlijk de erkende leermeester”, aldus Batenburg. Tot voor kort begonnen jaarlijks zo’n honderd leerlingen aan de opleiding in Nieuwegein. Omdat de oprichting van Tectum op een ietwat ongunstig tijdstip plaatshad, zijn nu in eerste instantie de bitumineuze en kunststof-dakbedekkingsbedrijven (platte daken) benaderd met het verzoek om nieuwe medewerkers via Tectum te laten scholen. “Een nieuwe werkwijze vergt nu eenmaal wat tijd, maar uiteindelijk moet het zich als een olievlek door de branche verspreiden.” Voor dit jaar hoopt Batenburg dat zo’n vijftig leerlingen via de nieuwe werkwijze hun weg naar de branche vinden. Een handvol jonge dakdekkers heeft inmiddels een overeenkomst getekend en begint in oktober met de opleiding via de SBD. Dit zal ook gebeuren via het Amsterdamse werkgelegenheidsproject Fort Nigtevecht, met de stichting Herstelling. “Een honderdvijftig dakdekkers krijg ik zo geplaatst”, verwoordt Batenburg de grote behoefte in de branche.

Aantallen

Het streven is nog dit jaar twee opleidingscentra op te richten voor de noordelijke en zuidelijke provincies. Zelf is hij ervan overtuigd dat de gekozen aanpak zijn vruchten zal afwerpen. Op aantallen wil hij zich vooralsnog niet vastpinnen. “The sky is the limit.” Directeur K.J. Batenburg: “Tectum is geen uitzendbureau. De leerling dakdekkers gaan met ons een arbeidsovereenkomst aan. Ook bedrijven kunnen de samenwerking niet zomaar opzeggen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels