nieuws

Techno-economie

bouwbreed Premium

Sinds liberalen en socialisten elkaar kopjes geven, is denken uit de mode. De media wiegen mee op de luie deining van depolitisering.

Voor prikkelende ideeën moet je naar de marge van activisten, New Agers en, tot mijn verrassing, de stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. De denkers dus van GPV en RPF.

Die stuurden hun blad Beweging op, over het “filosofisch onontgonnen gebied van planologie en stedenbouw”. Met onder andere een aanval op de dominantie van de “techno-economie”, zo radicaal dat marxisten ervan zouden blozen. Hoewel techniek altijd samenhangt met een specifieke maatschappelijke context, wordt zij nu verabsoluteerd. Geruggensteund door economische grootmachten heeft zij dezelfde onbetwiste status als het bijgeloof van een animistische stam. Dat bijvoorbeeld de auto “niet meer is weg te denken”, zegt niets over merites van dit voertuig maar alles over de beperktheid van ons denken. In zo’n tekst kun je nog eens je tanden zetten.

Reageer op dit artikel