nieuws

Spanje en Italië voorop in Europese voettocht

bouwbreed

Italië en Spanje blijken de grootste initiatiefnemers voor de autoloze vrijdag. In maar liefst 215 Spaanse gemeenten en 163 Italiaanse gaan de bewoners vandaag overwegend te voet door de stad.

Als protest tegen geluidshinder en smog.

De actie wordt ondersteund door het Europees Parlement. In 25 landen, ook uit het voormalige Oostblok, laten 100 miljoen mensen de auto laten staan. Nederland heeft besloten zich te beperken tot de drie autoloze zondagen. Hier stimuleert niet de overheid het initiatief, maar de Vereniging milieudefensie. Zoveel mogelijk ministers zijn verzocht op de fiets naar het regeringsgebouw te komen. Op het Binnenhof worden de gehele dag beelden uitgezonden van de autovrije stadscentra elders in de wereld.

Schrikbarende cijfers

Italië maakt zich extra hard voor alle autoloze dagen nadat rapporten uit Rome schrikbarende cijfers over luchtvervuiling duidelijk maakten. Het onderzoek beperkte zich nog maar tot de acht grote steden en bracht niettemin aan het licht dat daar dagelijks tien doden vallen door smog. Dat zijn meer slachtoffers dan in het verkeer. Oorzaak is de aanwezigheid van deeltjes Pm 10 die zich in de atmosfeer bevinden. Volgens Europese normen mag de concentratie daarvan niet meer bedragen dan 50 mcg per kubieke meter. Een stad als Turijn overschrijdt die norm bijna dagelijks. Bij 100 mcg schrijft de Europese wetgeving verkeersafsluiting voor van het betreffende gebied.

Veertigduizend doden

Het onderzoek, waarvan de resultaten deze week bekend werden, is verricht door het Europese Centrum voor milieu en gezondheid van de wereldgezondheidsorganisatie. De resultaten van soortgelijke studies in Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk zijn al even verontrustend. Volgens Italiaanse woordvoerders zouden in deze drie landen tezamen jaarlijks meer dan 40.000 personen sterven aan luchtvervuiling, meer dan de helft debet aan uitlaatgassen. Reden genoeg om gezamenlijk één werkdag de auto’s te laten staan. Voor de Italianen zijn alle straten in de steden afgesloten voor gemotoriseerd woon-werkverkeer tussen 9.00 uur ’s morgens en 18.00 ’s avonds. Alleen elektronisch vervoer is toegelaten. Grote bouwbedrijven moeten kans zien hun materieel voor of na stadssluitingstijd aan te leveren. Alleen in Milaan gaat het transport voor de bouw gewoon door. Deze stad volgt als enige het voorbeeld van Nederland: drie autoloze zondagen moeten volstaan om de bevolking bewust te maken van smog en geluidsoverlast.

Reageer op dit artikel