nieuws

Rijswijk wacht spektakelstuk

bouwbreed

Met 84 kilo Dynarock nc7 gaat het voormalige gebouw van het ministerie van VWS aan de Churchilllaan in Rijswijk tegen de vlakte. Het is althans de bedoeling dat het gebouw komende maandag implodeert en de gevels netjes naar binnen vallen. Immers: op een paar meter afstand staat hoogbouw die ongeschonden de knal moet doorstaan. De voorbereidingen zijn in volle gang en gerekend wordt op een grote publieke belangstelling. Verslaggevers en fotografen moeten zich vooraf accrediteren.

Nog geen dertig jaar oud is het 130 meter lange, voormalige departementsgebouw. Eigenaar Wereldhave kon er maar geen nieuwe huurder voor vinden en renoveert nu de hoogbouw, die ook deel uitmaakte van het complex. De laagbouw, van nog altijd negen verdiepingen, moet verdwijnen. Van Vliet Sloopwerken uit Utrecht heeft die taak toebedeeld gekregen. Van Vliet koos niet voor de kogel, noch voor grote knabbelaars (crushers) of ander materieel, maar voor springstof. Met tussenpozen van zeshonderd milliseconden vinden vijf explosies plaats, waarna het gebouw tien seconden later knock out op de grond moet liggen. Alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van Van Vliets directeur Siem Zeilemaker. Hij is een van de vier springmeesters in Nederland, met bevoegdheid hoge gebouwen op te blazen. Door de ontwikkeling van zwaar sloopmaterieel, steeds strengere veiligheidseisen en andere kostbare voorzorgmaatregelen is het springen in onbruik geraakt. Volgens Zeilemaker blijkt het in Rijswijk ook niet goedkoper dan een andere sloopmethode. Wel is de overlast voor de omwonenden aanzienlijk minder.

Verrassingen

Zeilemaker heeft er zin in en steekt dat niet onder stoelen of banken. “Springen is altijd spannend”. Wat niet betekent dat hij geen slapeloze nachten heeft gehad. Want voor deze rigoureuze sloopmethode werd gekozen toen de draagconstructie van het gebouw nog grotendeels schuil ging achter verlaagde plafonds, voorzetwanden en installaties. “Onvermijdelijk stuit je dan bij het ontmantelen op verrassingen. Zoals de enorme sparingen die de draagbalken rondom de liftkernen hadden.” Daarop moest worden besloten ook verder weg van de twee kernen kolommen weg te springen. Het risico is dat die draagbalken bij de sparingen knappen. Dan trekken ze niet de vloeren en de gevels naar binnen, met mogelijk alle gevolgen van dien. Op krap zes meter van het gebouw bevindt zich een parkeergarage, die de klap moet overleven. Dat geldt ook voor een kantoortoren op twaalf meter afstand. Het gebouw moet dus imploderen; de gevels moeten naar binnen vallen. Daarvoor springt Zeilemaker eerst de liftkernen op de onderste drie verdiepingen weg, waarna de kolommen volgen, die steeds iets verder van de kern zijn verwijderd. Middenin is het gebouw van boven tot onder gedilateerd, zodat de operatie parallel in de twee nagenoeg identieke gebouwhelften plaatsheeft. In feite springen er maandag gelijktijdig twee gebouwen. Op papier lijken de problemen nu bedwongen. Zeilemaker heeft er vertrouwen in. Dat hebben de directomwonenden in Rijswijk duidelijk nog niet; ondanks uitgebreide voorlichtingssessies. Want op het hoofdkantoor in Utrecht van het sloopbedrijf rollen de laatste dagen de faxen binnen waarin verontruste omwonenden het bedrijf op voorhand aansprakelijk stellen voor eventuele schade. Zeilemaker haalt zijn schouders op. Hij stuurt ze door naar de verzekeraar, die ze vervolgens routinematig in een dossier stopt. Van Vliet heeft een WA-verzekering van 25 miljoen gulden en de premie hoefde voor deze klus niet verhoogd te worden. De verzekeraar heeft dus ook fiducie in het goede afloop van de operatie. Door de geringe hoeveelheid springstof die diep in boorgaten tot detonatie komt, zal de gasdruk in de omgeving volgens Zeilemaker beperkt zijn. Datzelfde geldt voor de drukgolf die zich voortplant door de bodem, die de gebouwen in de omgeving kan laten trillen. Omdat de brokstukken van het gebouw op elkaar vallen, dempen ze de klap.

Uitworp

Kenmerk van de toegepaste springstof Dynarock is dat het snel druk ontwikkelt en het materiaal heel fijn verpulvert. Dat gaat de ‘uitworp’ tegen, zoals dat in springmeester-jargon heet. Rondvliegende brokstukken worden bovendien opgevangen door een nieuw type ongeweven springmatten die in het gebouw worden aangebracht. Maandag 25 september klokslag 11 uur, drukt Zeilemaker op de knop die de vernietigende knal via 390 ontstekers in werking zet. In een oogwenk is de kolos dan omgezet in 24.000 ton puin. Het spektakel is life te volgen op Internet op www.vanvlietsloopwerken.nl. Met vijf explosies met onderlinge tussenpozen van 600 milliseconden, gaat het negen verdiepingen hoge gebouw tegen de vlakte. De betonnen liftkernen die vooraf zijn verzwakt worden op vier niveaus gesprongen. Kort daarop volgen de kolommen steeds verder daar omheen. Daardoor worden de gevels naar binnen getrokken en implodeert het gebouw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels