nieuws

‘Overheid eerder bij grote bouwprojecten betrekken’

bouwbreed

Jo Coenen had er wel eens aan gedacht dat het zou kunnen gebeuren, maar zijn benoeming tot rijksbouwmeester kwam toch nog onverwacht. “Het Rijk zal meer dan nu gebeurt een spoor moeten nalaten bij het formuleren van kwaliteit en het daadwerkelijk realiseren daarvan.”

De Limburgse architect en stedenbouwer treedt per 1 november aan als rijksbouwmeester. In zijn nieuwe hoedanigheid ziet hij toe op de bevordering en bewaking van de architectonische kwaliteit en stedenbouwkundige inpassing in het landschap van rijksgebouwen. Coenen zal deze functie de komende vijf jaar voor 32 uur per week vervullen. Hij volgt Wytze Patijn op, die naast Ashok Bhalotra directeur wordt van het bureau Kuiper Compagnons in Rotterdam. Voor deze baan had hij slechst een kleine drie weken bedenktijd, maar “de mogelijke draagwijdte die deze functie in zich heeft” gaf de doorslag. “Ik heb veel stadsplannen gemaakt en kom op veel plekken, waardoor ik de noodzaak van overheidsbemoeienis inzie. Ik wil die rol mede gestalte geven.” Volgens Coenen spelen te veel processen zich nog binnenskamers af. “Pas als er witte rook zichtbaar is, komen de bouwpartners naar buiten. De overheid zou bij grote projecten eerder betrokken moeten zijn, dat zou het objectiever maken. Het moet niet alleen financieel/commercieel worden gezien, maar ook cultureel-inhoudelijk.” De architect en stedenbouwer Coenen ziet als supervisor onder andere al jaren toe op de architectonische kwaliteit van het Céramique-terrein in Maastricht. Zijn adviserende rol als rijksbouwmeester lijkt in het verlengde hiervan te liggen. Toch spreekt hij van “een verbreding van zijn werk”. Coenen: “Het is een ander soort werk. Bij het Céramique-terrein ben ik de vader van een plan, je ontwikkelt, tekent en begeleidt het project. Behalve architect ben je ook mede-realisator. Als rijksbouwmeester moet je zelf adviseren over andermans werk, het gebouwenbestand beheren, nieuwbouw begeleiden. Maar het komt mij wel bekend voor allemaal.”

Accentverschuiving

Coenen heeft zijn voorganger van een afstand meegemaakt. “Hij is een van de weinigen met wie ik een discussie op rationele wijze heb gevoerd. Die transparante manier van redeneren zal ik proberen voort te zetten.” Toch zal er een accentverschuiving plaatsvinden. “Wytze had volkshuisvesting als zwaartepunt. Ik heb in mijn bouwpraktijk openbare gebouwen mogen maken, dat zal zeker terug te vinden zijn.” De eerstkomende tijd zal hij zich vooral wegwijs proberen te maken. Bij Coenen & Co, met vestigingen in Maastricht en Berlijn, zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen. “

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels