nieuws

Nederlandse kopers bouwgrond niet te stuiten

bouwbreed

Peter Vanvelthoven, die voor de Vlaamse socialistische partij deel uitmaakt van het nationale parlement, wil dat federaal minister van financiën Didier Reynders de ‘Hollandse invasie’ stopt. Maar of dat kan, is de vraag.

Nederlanders die een stuk bouwgrond of huis hebben gekocht in België kunnen vanaf 1 januari 2001 de hypotheekrente fiscaal aftrekken van hun Nederlands belastbaar inkomen. Belgische grensgemeenten vrezen nu een massale uitverkoop van bouwgrond en huizen aan Nederlanders. Makelaars in de provincies Antwerpen en (Belgisch) Limburg maken reeds gewag van een sterk toegenomen Nederlandse belangstelling om vastgoed in België te kopen. In de jaren zeventig en tachtig waren het vooral zeer kapitaalkrachtige Nederlanders die zich in België vestigden om aan de Nederlandse vermogensbelasting te ontsnappen. België kent die niet en veel Nederlanders kochten daarom dure huizen in Belgische gemeenten. De prijsklasse varieerde tussen de anderhalf en drie miljoen gulden. Nu zoeken zij vooral huizen in de prijsklasse tussen de 300.000 en 600.000 gulden. Volgens Vanvelthoven stellen de notarissen in het grensgebied met Nederland vast dat bij meer dan de helft van de verkopen een Nederlandse koper in het spel is.

Europese regels

Van enige illegale handelwijze van de kant van de Nederlandse kopers is geen sprake. België moet zich gewoon aan de Europese regels houden en die leggen op dit vlak geen beperkingen op. Daarom wil Vanvelthoven wettelijk laten vastleggen dat een koper van een stuk bouwgrond of huis minstens vijf jaar in de betrokken gemeente moet wonen vooraleer een dergelijke transactie kan plaatsvinden. Daarmee weert hij niet alleen Nederlandse kopers maar ook Belgen die niet aan deze voorwaarde voldoen. Volgens diverse juristen kan het voorstel van Vanvelthoven alleen al omwille van zijn discriminatoir gehalte wettelijk niet door de beugel en zal de Raad van State er nooit mee akkoord gaan. Bovendien wordt het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU door een dergelijke maatregel geschonden.

Vernietigd

De Belgische Raad van State heeft al eens eerder de plannen van een aantal gemeenten in Belgisch Limburg vernietigd. Deze beoogden om Nederlanders met een tweede verblijf in België een extra belasting op te leggen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels