nieuws

‘Natuur moet bouwers inspireren’

bouwbreed

De nieuwe Nederlandse woonwijken zien er allemaal hetzelfde uit. Er wordt te veel gekeken naar wat moet gebeuren en te weinig naar wat mogelijk zou zijn.

Het landschap ter plaatse zou meer als uitgangspunt moeten dienen. Dat zei Jan Brouwer, voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten, op een architectenbijeenkomst in Amsterdam. Volgens Brouwer hebben we in Nederland te maken met een “continue aanwas van gelijkluidende woonprogramma’s en uniforme wijken”. Het landschap wordt ten onrechte niet ingezet voor het verkrijgen van een interessante wooncultuur, aldus Brouwer. “Er is weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het Nederlandse landschap biedt om karakteristieke woonmilieus te scheppen. Nu bijvoorbeeld intensief wordt gewerkt aan nieuwe vormen van waterbeheer, met grote consequenties voor ruimtelijke inrichting van Nederland, bestaat een unieke kans om nieuwe aantrekkelijke woonmilieus te ontwikkelen”, aldus Brouwer.

Reageer op dit artikel