nieuws

Kamer kraakt werk van arbodiensten

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer twijfelt openlijk aan het nut van de verplichte aansluiting van bedrijven bij een arbodienst. Deze diensten doen volgens de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet veel meer dan het registreren van ziekteverzuim, en leveren niet of nauwelijks een bijdrage aan de begeleiding van zieken en het voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt raken, laat staan aan preventie.

Tijdens een overleg met de commissie gaf staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken gisteren toe dat de bijdrage van de arbodiensten aan de beperking van het ziekteverzuim nog gering is. Hij heeft echter de indruk dat een kentering gaande is en de arbodiensten de komende tijd wel degelijk meer de diepte in gaan met hun dienstverlening. Hij voelt vooralsnog weinig voor de suggestie van D66- Kamerlid Schimmel de verplichting voor bedrijven om aangesloten te zijn, te schrappen. Ook suggesties van GroenLinks en de SP om de privatisering terug te draaien vindt hij voorbarig. Als positieve ontwikkeling signaleert hij dat de arbodiensten en de bedrijven die zich bezighouden met de reïntegratie van zieken elkaar op dit moment opzoeken. De kritiek van de Kamer komt er op neer dat de arbodiensten elkaar vooral beconcurreren op de prijs van hun dienstverlening. De politiek vindt dat het in de concurrentiestrijd juist zou moeten gaan om het bereikte resultaat bij de bestrijding van ziekteverzuim. PvdA-Kamerlid Oudkerk: “Als hier sprake was geweest van een normaal bedrijfsleven, hadden de arbodiensten zich allang uit de markt geprijsd. De preventie van ziekteverzuim heeft namelijk geen enkele prioriteit. Ook niet bij de werkgevers overigens. In sommige delen van Duitsland doen huisartsen meer voor zieken dan in Nederland de arbodiensten.”

Mensenrechten

Staatssecretaris Hoogervorst is van de situatie over de grens op de hoogte. Hij signaleerde echter dat het in Duitsland en België na een ziekmelding de gewoonste zaak is dat een werknemer bij de huisarts een briefje haalt om aan te tonen dat hij of zij echt iets mankeert. “In Nederland wordt dat gezien als een schending van de mensenrechten”, aldus de staatssecretaris. Kamerbreed is men het er over eens dat het Nederlandse bedrijfsleven veel te weinig investeert in de begeleiding van zieken in met name het eerste jaar. Het gaat landelijk om 0.3 procent van de loonsom. Daar staat tegenover dat het ziekteverzuim een last oplevert van 25 miljard gulden.

Reageer op dit artikel