nieuws

Justitie eist bewijs goed gedrag

bouwbreed

Iemand die drie jaar geleden vergat met een armbeweging aan te geven welke richting hij op wilde met zijn fiets, wordt daar niet meer op aangesproken. Dat doet de projectleiding die de (ver)nieuwbouw van de Rijksinrichting voor Jongeren in Zeist stuurt wel wanneer een zwaarder vergrijp aan het licht komt. Het personeel dat installateur Alewijnse Groep voor RIJ Eikenstein-De Lindenhorst inzet moet om die reden een bewijs van goed gedrag kunnen tonen.

Om het even wat in ‘Zeist’ gebeurt, alles wordt afgezet tegen het aspect veiligheid. Het contract herinnert in een paragraaf aan het verplichte bewijs van goed gedrag; een voorwaarde die ook al bij de selectieprocedure aan de orde is gekomen. Bouwvakkers en installatiemonteurs moeten zich kunnen identificeren en kunnen alleen met een badge de inrichting in en uit. De bewaking ziet er daarbij meer dan nauwgezet op toe dat ze deuren achter zich sluiten. Het bewaren van de sleutels waarmee dat gebeurt, legt een zware financiële verantwoordelijkheid bij het bedrijf. Raakt er één kwijt, dan kost dat anderhalve ton, omdat Eikenstein van 150 deuren de cilindersloten moet vervangen. Alewijnse bracht het risico van de sleutel onder bij de CAR- verzekering. De assuradeur ging daar pas na uitgebreid overleg mee akkoord. Het werk voor Eikenstein-De Lindenhort begon 15 oktober vorig jaar en wordt op 30 oktober dit jaar opgeleverd. Eikenstein had de gelegenheid te baat willen nemen om alle installaties te vernieuwen. Tijdens het ontwerp werd daar uitgebreid over gesproken. Het budget liet dat evenwel niet toe. Wel werd een noodstroomvoorziening van 100 kVA geplaatst. Voorheen betrok Eikenstein noodstroom van enkele accu’s. De investering voor het project beloopt 27,5 miljoen gulden. Het geld levert onder andere 48 celplaatsen op en een verbetering van de ‘overige ruimten’. Werktuigkundige installaties nemen ruim drie miljoen gulden van het budget in beslag, het elektrotechnische deel met alle besturingen om en nabij hetzelfde bedrag. De rest gaat op aan het bouwkundige deel. Dat bestaat weer uit nieuw- en verbouw. Een voorbeeld van het laatste is de portiersloge, waar de weinig logische en onoverzichtelijke opeenstapeling van apparaten niet meer van deze tijd was. De loge werd voor de tijd van de verbouwing in een andere ruimte ondergebracht. Zonder apparatuur als camera’s en monitoren raakt het bewakend personeel de greep op de 66 pupillen kwijt. De installateur moest bijvoorbeeld garanderen dat ’s nachts in Eikenstein de brandmelding werkt. Niet voor elke draad valt zo’n toezegging te doen. Beide partijen moeten elkaar in een aanvaardbaar compromis zien te vinden. Wat betekent dat wat meer wordt vergaderd dan gewoonlijk. Hetzelfde geldt voor de logistiek. De E-installateur spreekt van tevoren met de bewaking af welke in- en uitgang het personeel gebruikt. De W- installateur kan daarentegen beter uit de voeten met een andere.

Calculatie

Technisch gezien noemt Alewijnse het project niet veel anders dan een ‘gewoon’ werk. De organisatie stelt beduidend meer eisen. De kosten daarvan moeten in calculatie zijn verwerkt. Mensen en materieel passeren sluisachtige constructies, waarbij het personeel vaak flink moet omlopen om weer in het gebouw te komen. Grote stukken moeten in delen worden binnengebracht. Met de bijbehorende meerkosten moet de calculator eveneens rekening houden. Onoverkomelijke bezwaren levert dat niet op. De prijs van werk weegt voor een inrichting als Eikenstein wat minder zwaar. De voorwaarden van Justitie veroorzaakten wel enige vertraging.

In inrichting draait alles om veiligheid

Reageer op dit artikel