nieuws

Huis honderd procent beter dan eis

bouwbreed

De race naar de laagste EPC eindigt bij nul. Binnenkort begint de bouw van 22 woningen in Etten-Leur, die op papier een EPC hebben van 0,00. Alleen als de eis in het Bouwbesluit verandert, kan weer gestreden worden naar een nieuwe nulwaarde.

Om de haverklap maken projectontwikkelaars, architecten en aannemers melding van nieuwe proefprojecten waarbij wordt geschermd met lage EPC- waarden. W.H. Assink van Assink Vastgoed Projectontwikkeling B.V., Mijnsheerenland heeft al heel wat van dergelijke projecten ontwikkeld. Maar in het najaar start een nieuw project van woningen, die van zoveel omvangrijke milieumaatregelen worden voorzien, dat de prestatie-eis honderd procent beter is dan het Bouwbesluit vereist. Op de vraag of het doel nu bereikt is antwoordt Assink: “In zekere zin wel, want lager dan nul gaat niet.” Helemaal uniek is het project niet, omdat er in Nederland al enkele woningen zijn gebouwd met de nulwaarde. Maar voor Assink is dat nog geen reden om er niet enthousiast over te zijn: “In totaal staan er misschien tien woningen verspreid over Nederland met een EPC van 0,00. Maar in Etten-Leur bouwen we maar liefst 22 woningen met die waarde. Daarna starten we direct met een vervolgproject van 24 woningen.” In het najaar zal de eerste paal de grond in gaan.

Wat houdt de

EPC eigenlijk in?

De EPC is de energieprestatiecoëfficiënt en wordt bepaald volgens de

energieprestatienormen (EPN). De energieprestatie van een gebouw is een maat voor de gemiddelde energie-efficiëntie van dat gebouw, inclusief de technische installaties. Hoe lager de EPC, hoe beter de energie-efficiëntie van het gebouw is. Het gaat alleen over het energieverbruik dat voor het gebouw zelf nodig is. Gebruik van computer, vriescellen of medische apparatuur valt erbuiten. De EPC is gerelateerd aan de EPC-eis in het Bouwbesluit, die per 1 januari op 1,0 is vastgesteld. De uiteindelijke waarde geeft de verhouding aan tussen het energiegebruik van het gebouw en de eis in het Bouwbesluit. Bij een EPC van 0,85 is de energieprestatie 15 procent beter dan het Bouwbesluit eist. Maar die energieprestatie is geen vaststaande waarde. Want bij een aanscherping van de EPC-eis uit het Bouwbesluit verandert de verhouding van de waarden en daarmee de EPC van een bouwwerk.

Rc – waarden: – begane-grondvloer: 5,0 m2 K/W – gevel: 5,1m2 K/W – dak: 5,0 m2 K/W

HR++glas Ugl: 1,2 W/m2 K

De huizen zijn voorzien van: – Bodemwarmtepomp – PV-panelen – Warmteterugwinunit

Opdrachtgever: Assink Vastgoed Projectontwikkeling BV, Mijnsheerenland

Architect: Buro Van Rooden BV, Rotterdam

Aannemer: Bouwbedrijf Gelens BV, Etten-Leur

Reageer op dit artikel