nieuws

Hoogleraar redt bouwplan De Waalsprong

bouwbreed

Rijkswaterstaat rekent deze week een veel goedkoper alternatief door, dat de problemen in de flessenhals van de Waal bij Nijmegen mogelijk kan oplossen. Het is het plan van prof.ir. W. van Ellen, emeritus hoogleraar van het IHE Delft, het International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering.

Van Ellen heeft maar één alinea nodig voor zijn robuuste oplossing, zoals hij het zelf noemt. “Verleg de bocht bovenstrooms van Nijmegen en zorg dat het aanstromende water geen last heeft van het effect van de flessenhals. Met andere woorden: zorg voor een rechte aanstroming door het nieuwe profiel.” Bij dit alternatief hoeft geen woning of bedrijf te worden gesloopt, geen dijk te worden verlegd en kan het volledige bouwplan van de Vinex-locatie De Waalsprong gewoon doorgaan.

Voldoende

Van Ellen verklaart zijn methode als volgt. “Het smalste punt van de flessenhals in de Waal bij Nijmegen kent een breedte van ongeveer 400 meter. Als die breedte in haar geheel beschikbaar is voor de afvoer – uitgaande van een diepte van +2 meter NAP, zoals nu in de scheepvaartgeul geldt – is er voldoende capaciteit voor de verwachte verhoogde waterstanden.” De jongste studies houden rekening met een waterafvoer van 18.000 kubieke meter per seconde. Het plan van de wetenschapper is in de onlangs gehouden studie wel onderzocht, maar niet overeind gebleven als een goede optie voor de lange termijn. Toch gaat Rijkswaterstaat deze week het nog eens doorrekenen. Begin deze week vond hierover overleg plaatsen tussen topambtenaren van Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen. Kennelijk bezit het schijnbaar simpele idee van Van Ellen voldoende potentie om er een dubbele check op uit te voeren. T. Smits, hoofd afdeling waterbeheer van Rijkswaterstaat was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Volgens een woordvoerster van de gemeente Nijmegen is het alternatief van Van Ellen maandagavond ook in de gemeentelijke commissie Waalsprong aan de orde geweest. Ze betwijfelt echter of de resultaten het voorstel van staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat kunnen beïnvloeden.

Eiland

In het voorstel van de bewindsvrouw moet de dijk in de kern Veur Lent worden teruggelegd, waardoor er een soort eiland ontstaat. Een aantal huizen en bedrijven dat op dit verbeelde eiland staat – ongeveer vijftig – moet worden gesloopt. Zeshonderd woningen van de Vinex-locatie De Waalsprong mogen niet worden gebouwd. Vanaf volgende week bekijkt een werkgroep de (financiële) gevolgen van de maatregel. Zij bekijkt ook of de 600 geschrapte woningen elders in De Waalsprong of Nijmegen kunnen worden gecompenseerd.

Reageer op dit artikel