nieuws

Hofstad ontwikkelt zich langs drie lijnen

bouwbreed Premium

In de afgelopen jaren heeft Den Haag zich geprofileerd als dé stad voor de kenniseconomie.

Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, vooral ook dankzij de onstuitbare opmars van ICT-bedrijven in Nederland. Het ruimtelijke beleid van de stad voor de komende jaren lijkt op zichzelf te staan, maar heeft in feite alles van doen met de nieuwe economie. “Den Haag ontwikkeld zich de komende jaren langs drie lijnen”, stelt wethouder P. Noordanus van Ruimtelijke Ordening. “Het eerste punt is het stadscentrum, waar we nieuwe kantoorontwikkelingen bevorderen. Er komen nogal wat plekken vrij in de diverse delen van het centrum. Hier wordt nu al op sommige plekken gebouwd. Maar de vraag naar kantoren blijft bijzonder groot en om deze reden willen we meer kantoren ontwikkelen. De dienstenindustrie wil zich graag in Den Haag vestigen. We moeten ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk plaats is voor deze bedrijven.” Inherent aan veel kantoorontwikkeling is de zorg voor infrastructuur. “Met de komst van veel nieuwe bedrijven moet je oppassen dat de stad niet dichtslibt. Daarom moet je kijken naar goede infrastructurele oplossingen. Wij denken onder andere met het doortrekken van Randstadrail enerzijds en de ontwikkeling van de Trekvliettunnel anderzijds, problemen voor een groot deel weg te nemen. Maar de nadruk ligt op een verzwaring van het openbaar vervoer.” Punt 2 in de ontwikkeling van Den Haag is de herontwikkeling van oude industriegebieden. “Denk hierbij aan Binckhorst en Laakhaven, waar we veel ruimte gaan maken voor MKB-bedrijvigheid. De revitalisering van oude bedrijventerreinen zorgt voor circa 90 hectare aan extra ruimte en geeft een flinke impuls aan de werkgelegenheid. Binnen vijf tot acht jaar hopen we dat doel te realiseren.” Op het gebied van de woningbouw – het laatste punt van wethouder Noordanus – heeft de gemeente Den Haag drie speerpunten. “Allereerst willen we tempo maken met de herontwikkeling van circa vijfduizend woningen in Zuidwest Den Haag. Daarnaast gaat de Vinex-productie van Wateringseveld gewoon door. Daar komen zo’n 7500 woningen die samen één van de mooiste Vinex-wijken van de Randstad zullen vormen. Daar ben ik van overtuigd. De revitalisering van oude wijken en de Vinex-ontwikkeling dekt de vraag naar woningen bij lagere en middeninkomens. Maar de komst van de nieuwe economie brengt ook een grotere groep topinkomens naar de stad. Daarom willen we aan de zuidelijke rand van de stad circa 1200 zeer luxe woningen bouwen. Op die manier bedien je alle lagen van de bevolking en kun je goede en concurrerende woonmilieus aanleggen. Het moet zo zijn, dat mensen bewust kiezen om in Den Haag te wonen. We zijn een groene woonstad aan zee en dat moeten we vooral ook blijven.”

Reageer op dit artikel