nieuws

Extra 1,4 miljard voor HSL niet alleen strop

bouwbreed

De ruim 1,4 miljard gulden die in de nieuwe begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is toegevoegd aan het budget voor de HSL-Zuid, omvat niet alleen tegenvallers. Een bedrag van 200 miljoen gulden kan worden gekenmerkt als extra kosten die later geld opleveren.

Het gaat daarbij om investeringen in een zettingsvrije constructie (120 miljoen) en in de voorbereiding van de privatisering (80 miljoen). Verwacht wordt dat deze kosten worden terugverdiend bij de aanbesteding van de bovenbouw. Dit zegt projectdirecteur W. Korf van de HSL.

Was in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport voor dit jaar nog een budget opgenomen van 8,778 miljard gulden, in de versie voor 2001 is dat opgehoogd tot 10,179 miljard gulden. In maart van dit jaar werd het budget al tussentijds verhoogd met 350 miljoen gulden. Toen was bekend dat de voorlopige overeenkomst over de onderbouwcontracten meer geld zou vergen dan oorspronkelijk was geraamd. “We hadden gehoopt door verder te onderhandelen over de onderbouwcontracten de kosten te drukken. Dat is niet gelukt.” Het uiteindelijke contract dat in juli werd gesloten (4,320 miljard gulden en een voorziening voor de projectdirectie van 80 miljoen gulden voor tegenvallers) lag 600 miljoen gulden boven het budget. De projectdirectie had aanvankelijk gerekend op een veel gunstiger aanbestedingsresultaat. Gehoopt werd dat 555 miljoen gulden aan kosten die nog niet in het budget was verwerkt op die manier konden worden opgevangen.

Discussie

Het gaat dan in eerste instantie om de 100 miljoen gulden van maart. Daarbij komt een bedrag van 200 miljoen gulden dat van het budget is afgehaald toen een discussie speelde over een kortere en dus goedkopere boortunnel onder het Groene Hart van de Randstad. Uiteindelijk is gekozen voor de lange variant, maar het geld is niet teruggekomen. Verder omvat dit bedrag de 120 miljoen voor de zettingsvrije constructie, de 80 miljoen voor de voorbereiding van de privatisering en 110 miljoen gulden aan voorbereidingskosten voor de Planologische kernbeslissing. Daarvan moet 55 miljoen gulden worden afgetrokken, het budgetvoordeel dat werd behaald bij de aanbesteding van de boortunnel ten opzichte van de raming voor de lange variant.

Miljard

Om die reden moest het budget nog eens met 805 miljoen gulden worden bijgesteld (555 miljoen gulden en de extra tegenvaller van 250 miljoen gulden bij de definitieve aanbesteding). In totaal zijn de kosten dit begrotingsjaar dus met ruim een miljard gulden opgelopen. Inclusief de prijsindexeringen gaat het om 1,4 miljard gulden.

Reageer op dit artikel