nieuws

Dure olie noopt gww tot toepassen Risicoregeling

bouwbreed

De huidige hoge brandstofprijzen kosten de grond-, water- en wegenbouwsector momenteel een kleine half miljard gulden op jaarbasis. Weliswaar bestaat er in het RAW Standaardbestek een verrekening voor kostenstijgingen, maar die wordt zelden toegepast. Daar wil Vianed nu een einde aan maken.

In de gww-sector gaat het niet alleen om de hoge dieselprijzen, maar ook om bitumen. De Verenigde Infrastructuur Aannemers Nederland (Vianed) heeft nu berekend dat al deze kostenstijgingen de bedrijven 460 miljoen gulden kosten. Van dat bedrag is komt 400 miljoen gulden voor rekening van hogere brandstofkosten en 60 miljoen voor hogere bitumenprijzen. “Wij kennen weliswaar de Risico-regeling, maar die dekt bij lange na niet de kostenstijging. Dat komt omdat die zelden wordt toegepast”, aldus Vianed-woordvoerder H. Dragt. Een verlaging van de accijns zoals is beloofd in het zaterdag gesloten akkoord met het beroepsgoederenvervoer, werkt niet voor de gww-sector. In het beroepsgoederenvervoer wordt gewerkt met rode diesel, waarop slechts 13 cent per liter accijns en brandstofheffing zit. Uit een steekproef van het Adviescentrum Aanbestedingen in Nieuwegein blijkt dat van 23 recent uitgegeven bestekken in 21 gevallen de Risicoregeling niet van toepassing was verklaard. Het betrof hier onder meer grote gemeenten en het ministerie van Defensie. Ook Rijkswaterstaat sluit toepassing van de Risicoregeling stelselmatig uit, maar heeft op verzoek van Vianed naar aanleiding van eerdere extreme prijsstijgingen een ad-hoc regeling getroffen. Deze regeling echter is op de huidige situatie niet meer van toepassing. Vianed wil dat aan de gangbare aanpak een eind komt, gezien de huidige prijsniveaus. De branchevereniging gaat met de opdrachtgevers om de tafel zitten om ervoor te zorgen dat vanaf 1 oktober 2000 op alle werken de Risicoregeling zonder eigen-risicoclausules in het bestek van toepassing wordt verklaard.

Contracten

“We gaan ervan uit dat zo’n afspraak gemaakt kan worden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zal Vianed maatregelen treffen. Die zullen er dan toe leiden dat de leden de Risicoregeling eenzijdig in hun verkoopvoorwaarden van toepassing zullen verklaren”, aldus Dragt. Ook bekijkt de branchevereniging nog of het mogelijk is langlopende contracten waarin de Risicoregeling niet van toepassing is open te breken.

Reageer op dit artikel