nieuws

Druk op monumenten te groot

bouwbreed

Mr. Pieter van Vollenhoven zet vraagtekens bij de uitvoering van de nota Belvedere. In deze nota laat het kabinet het cultureel erfgoed zwaarder meewegen bij de inrichting van ons land.

Van Vollenhoven prijst dit initiatief, maar maakt zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van deze plannen, door de toenemende druk op de ruimte. Dat zei hij gisteren als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds bij de landelijke start van de Open Monumentendag dit weekeinde. “Hoe belangrijk wij het ook vinden, door de toenemende druk op de ruimte worden steeds vaker historische structuren doorbroken voor nieuwe bebouwing of infrastructuur.” Hij signaleerde bovendien dat gemeenten onvoldoende zijn toegerust voor de uitvoering van het beleid. Eenderde van de gemeenten heeft nog geen duidelijk beeld van het ‘Belvederegebied’ binnen hun grenzen, terwijl de helft weinig weet heeft van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Al dobberend op de Ameland van Kampen naar Schokkerhaven – met aan boord vertegenwoordigers van monumentenorganisaties – noemde Van Vollenhoven de twee paarse kabinetten “redders van onze monumenten”, omdat ze de achterstanden in onderhoud belangrijk hebben ingelopen. Er is nog wel een tekort van ruim 320 miljoen gulden. Dat geld zou zo spoedig mogelijk ter beschikking moeten komen, vindt Van Vollenhoven. Het is volgens hem vooral de zekerheid van voldoende middelen die ervoor zorgt dat het ‘restauratievolume’ stijgt. Dat alleen kan voorkomen dat de achterstanden weer erger worden. Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur, ook op de boot, zei dat hem er veel aan gelegen is dat de ontbrekende middelen nog in deze kabinetsperiode vrijkomen. Hij vindt ook dat de regelingen ten behoeve van monumenteigenaren simpeler moeten.

Op pagina 2: Inderdaad, God schiep de wereld, behalve Nederland.

Op pagina 9: Vergeten stukjes waterstaatkundig vernuft.

Reageer op dit artikel