nieuws

Den Haag start publiciteitsoffensief voor gemeentelijke herindeling

bouwbreed

Den Haag is een publiciteitsoffensief begonnen voor de gemeentelijke herindeling. Met 1200 informatiepakketjes probeert zij de mening van opiniemakers te beïnvloeden.

De informatiepakketjes bevatten een brochure met feiten en achtergronden over het herindelingsplan, de herindelingskrant van het ministerie van Binnenlandse Zaken en een advertentie die de gemeente de komende weken in de regionale pers plaatst. In een begeleidende brief vraagt burgemeester Deetman de geadresseerden over de herindeling in discussie te gaan. De informatie wordt verzonden naar 1200 opiniemakers. Het gaat daarbij om “wetenschappers, bedrijven, instellingen en mensen die iets over de herindeling hebben gezegd of geschreven”. Uitvoering van het herindelingsplan levert onder meer financiële voordelen. Uit een onderzoek in opdracht van burgemeester en wethouders door Cebeon (Centrum beleidsadviserend onderzoek BV) uit Amsterdam blijkt dat de financiële positie van de gemeente structureel zal verbeteren met met maximaal 33 miljoen gulden. Het gaat daarbij om circa 7 miljoen extra inkomsten uit het gemeentefonds door een toenemende centrumfunctie. Dat komt doordat de verdeling van het gemeentefonds gebeurt op basis van onder andere het aantal inwoners en het aantal woonruimten. Het herindelingsplan geeft Den Haag extra capaciteit voor de onroerendezaakbelasting, wat 13 a 17 miljoen oplevert. Extra inkomsten door zelf vast te stellen precariorechten genereert mogelijk 3 miljoen gulden. In de uitgaven kan een structureel voordeel van meer dan 6 miljoen behaald worden. Bovendien zijn ‘positieve effecten’ van meer dan 2 miljoen te verwachten bij de riolering en reiniging. Intussen heeft de gemeente Leidschendam een nota het licht doen zien met een reactie op de herindelingsplannen. “Onevenredig zwaar” en “een ernstige verzwakking van de bestuurlijke en financiële positie”, zijn de conclusies van de gemeente. Volgens Leidschendam mist het annexatieplan iedere overtuiging en is het een aanslag op de mogelijkheden van Leidschendam om toekomstige vernieuwingen aan te pakken.

Reageer op dit artikel