nieuws

Bakstenen duurder door hoge olieprijs

bouwbreed

De stijging van de brandstofprijzen zorgt niet alleen in de transportsector voor onrust, maar ook in de bouw. Zo worden bakstenen duurder, staan de marges in de gww-sector onder druk en rekenen materieelverhuurders hogere prijzen. MKB-Nederland roept daarom op de brandstofaccijnzen te verlagen.

“In onze sector is het nu echt zwaar”, zegt directeur J.H. de Muinck Keizer van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten. In één jaar is de prijs van aardgas voor baksteenondernemingen met 55 procent omhoog gegaan. Oorzaak is de sterk gestegen prijs van zware stookolie waaraan de gasprijs is gekoppeld. “Voor de baksteenindustrie met haar gasgestookte ovens maakt de aardgasprijs een substantieel deel uit van de kostprijs. Deze ontwikkeling betekent een regelrechte aanslag op de rentabiliteit van de ondernemingen.” Voor een gemiddelde baksteenfabriek met een aardgasverbruik van 4,2 miljoen kuub gas per jaar betekent de prijsstijging een extra kostenpost van rond zes ton. Hoeveel de prijzen van bakstenen stijgen, kon hij niet zeggen. Ook bij Terca moet men het antwoord nog schuldig blijven. “Wij beraden ons nog. Het hangt onder meer af van wat de brandstofprijzen gaan doen. Dat die verder stijgen ligt in de lijn van de verwachtingen”, zegt directeur Marketing Zeegers. Directeur Lister van Hanson Baksteen geeft aan dat een prijsstijging van twintig procent eigenlijk nodig is. Het bedrijf beraadt zich echter nog op wat wel en wat niet wordt doorberekend aan zijn klanten. Ook in de gww-sector, en dan met name in het grondverzet en de wegenbouw, zorgen de gestegen dieselprijzen voor fiks hogere kosten. Voor zover het om de grote overheidsopdrachtgevers gaat, worden de gestegen kosten verrekend volgens de risicoregeling. Anders ligt dat voor onder meer particuliere opdrachtgevers. Zo heeft MKB-Nederland uitgerekend dat bij loonbedrijven de brandstofkosten in 1998 zo’n 6 procent van de bedrijfskosten uitmaakten. Nu is dat al 10 procent.

Brieven

“Voor dit soort bedrijven in de gww zal dat in dezelfde orde van grootte liggen”, zegt VAGWW-voorzitter Stuit. Nu al merkt hij praktisch dagelijks de effecten van de snel gestegen brandstofprijzen. “Ik krijg brieven van onderaannemers en verhuurders van materieel die hun prijzen aanpassen aan de huidige prijzen.” Hij is het dan ook volledig met MKB- Nederland voorzitter De Boer eens dat de overheid in de sfeer van de brandstofaccijnzen het nodige moet doen. De Boer wil dat minister Zalm (Financiën) de accijns op de rode diesel (voor onder meer grondverzet- en wegenbouwmachines) wordt verlaagd met 15 cent. Dat is een halvering van de huidige accijns. De prijs van rode diesel is in een jaar tijd verdubbeld van 60 cent naar 1,19 gulden.

Paarse diesel

Voor de paarse diesel, gebruikt in zware vrachtwagens van meer dan 12 ton, wil De Boer een accijnsverlaging met eveneens 15 cent. Bovendien zou de paarse dieselregeling ook moeten gaan gelden voor bedrijfswagen vanaf 3500 kilogram. Daarvoor zou de accijnsverlaging dan 20 cent moeten bedragen. Daarnaast zou het kabinet in de MKB-visie moeten afzien van de indexering van de accijns die per 1 januari 6 cent zou bedragen. “Dat moet kunnen”, aldus De Boer. “Vorig jaar gaven bedrijven en consumenten aan brandstoffen ruim 19 miljard uit. Voor 2000 wordt dit bedrag geschat op 22 miljard. Als de olieprijs inderdaad stijgt naar 40 dollar per vat en de koers van de dollar op 2,70 komt, wordt dat 25 miljard”, aldus de MKB-voorzitter.

Reageer op dit artikel