nieuws

Agglomeratie Lyon wil niet verder uitdeien

bouwbreed

De gemeente Lyon en de 54 buurgemeenten in de agglomeratie, die bijna 2 miljoen inwoners telt, willen niet verder uitdijen. Volgens de politieke autoriteiten in de op twee na grootste agglomeratie van Frankrijk beginnen de stad en de voorsteden te lijken op een pannenkoek.

Het is voor het eerst dat een bestemmingsplan in Frankrijk op zo’n brede schaal wordt bediscussieerd – en goedgekeurd. Tot nu toe had het land, dat bijna 37.000 zelfstandige gemeenten telt, evenveel bestemmingsplannen. In ‘Groot-Lyon’, ging het initiatief van een gezamenlijk bestemmingsplan uit van de in 1995 gekozen burgemeester Raymond Barre. Hij vroeg een van zijn loco-burgemeesters, Henry Chabert, om zich met het project bezig te houden. Want “het is onmogelijk om een evenwichtige regio te krijgen als iedereen zijn eigen plannetjes zit uit te werken”. In Frankrijk is dat laatste maar al te vaak het geval. Kleine gemeenten krijgen, afhankelijk van de politieke kleur van de burgemeester, een totaal ander aanzicht.

Getto’s

Zo zijn er in de regio Lyon getto’s ontstaan met alleen maar kwalitatief slechte sociale woningbouw, terwijl enkele kilometers verderop de burgemeester besluit om slechts in de vrije sector te bouwen. Het ene stadje wordt vol gezet met hoogbouw, terwijl het andere alleen maar bestaat uit vrijstaande woningen. Vijf jaar lang is er aan het plan gewerkt. Met alle betrokken autoriteiten. Het ambitieuze plan is tot stand gekomen na ruim drieduizend vergaderingen. “Met een belangrijke rol voor de bewoners”, benadrukt Chabert. De laatste inspraakronde is aan de gang. Die duurt tot half oktober. “In februari hopen we het hele proces te hebben afgerond.” Dan moet er dus meer evenwicht komen. En vooral minder anarchistische uitbreiding. Zo hadden enkele gemeenten plannen gemaakt om de vlakte van Caluire, ten noordoosten van de stad, te gaan bebouwen. Maar die vlakte wordt in het nieuwe plan behouden voor landbouw en natuur.

Beschikbaar

“We hebben bínnen de huidige grenzen genoeg andere plekken voor bebouwing”, zegt Chabert. Volgens hem is er nog zeker 3280 hectare beschikbaar. ‘Dat is voldoende voor de komende tien jaar. Wel is opvallend dat in het bestemmingsplan de maximale hoogte van de bebouwing in sommige delen van de agglomeratie met 15 procent terug wordt gebracht. Dat lijkt in tegenspraak met de plannen tot meer concentratie. “Nee, absoluut niet. In sommige delen van de agglomeratie hebben we woontorens. Die moeten omlaag. Het voornaamste doel is dat het evenwicht terug moet in de regio van Lyon. En het goede is, dat iedereen er nu aan meewerkt.”

Reageer op dit artikel