nieuws

Tramtunnel: van zwembad naar grindbak

bouwbreed

Bij het laatste lek in de Haagse tramtunnel is niet alleen water uit de sectie Kalvermarkt in de sectie Spui gestroomd. Er is ook een flinke hoeveelheid zand en grondwater in de tunnel gespoten.

In tegenstelling tot eerdere berichten was deze lekkage geen ‘er gebeurt altijd wel wat’-incident. Opnieuw bleek dat de groutconstructie niet bestand is tegen de grillen van de Haagse bodem. In afwijking van eerdere plannen probeert aannemerscombinatie TramKom de bodem onder de Kalvermarkt nu met een laag grind te bedwingen, in plaats van met water. De ‘zwemtunnel’ is een grindbak geworden. “Bij de laatste lekkage is er zand onder de groutboog vandaan gelopen”, bevestigt J. Bol, directeur van TramKom. “Dat leidde tot twijfel over de stabiliteit van de wanden. Daarom mochten er geen trams meer over het tunneldak rijden. We hebben ‘dämmer’ onder de groutboog aangebracht, net als de vorige keer.”

Dämmer

Op een tekening van de actuele toestand is de ‘dämmer’ te vinden onder de groutboog en naast de groutmuur, waarin de voet van de bezweken damwand stond. Op dezelfde tekening verschijnt de laag grind op de bodem boven de groutboog in de sectie Kalvermarkt. “De problemen ontstaan door ‘piping’, ontgronding door stromend water. Om dat te voorkomen is een minimale gronddekking nodig. Voor de snelheid van werken hebben we voor de aanvulling grind genomen”, legt Bol uit. Inmiddels heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks vragen gesteld over het mogelijk ‘lek prikken’ van de groutboog. Aanleiding is de verklaring van een medewerker van Grondakkoord BV. M. van der Meer heeft vier jaar geleden grondboringen verricht bij de Oude Molstraat. “Ik weet zeker, dat ik daarbij op twee of drie plekken door de groutboog ben gegaan”, zegt hij.

Eerste lek

Twee jaar later ontstond daar het eerste lek, waarbij zand onder het wegdek en de kelder van het Ministerie van Defensie werd weggezogen. “Of dat door mijn boringen komt, weet ik niet. Ik voelde alleen de plicht om het te melden”, licht Van der Meer toe. Een collega van hem heeft boringen verricht ter hoogte van de Bagijnestraat, waar nu ook zand met grondwater in de tunnel is gespoten. GroenLinks wil dat het gemeentebestuur de bodemstaten van de betreffende boringen boven water haalt. Aannemingscombinatie Tram Kom denkt niet, dat de lekkages door grondboringen zijn ontstaan.

Reageer op dit artikel