nieuws

Startbaan van luchthaven Fiumicino drie meter verzakt

bouwbreed

In aansluiting op de alarmerende berichten over meters verzakking van het vliegveld bij Osaka, volgt Rome met een schrikbarende mededeling. De derde baan van luchthaven Fiumicino blijkt sinds de opening in 1974 maar liefst drie meter dieper in de grond te liggen.

Internationaal wordt het onderzoek naar de oorzaken met argusogen bekeken. Het vormt immers een waarschuwing om vliegvelden in zee aan te leggen. In het geval van Osaka – het kunstmatige eiland dat in 1994 werd ingewijd – voelt Italië zich extra betrokken omdat de aanleg hiervan onder verantwoordelijkheid geschiedde van landgenoot Renzo Piano. Fiumicino – het grootste vliegveld van Italië – ligt niet in zee, maar grenst er wel aan. De grond bestaat uit een mengsel van modder, klei en turf. De meest beschadigde baan beslaat een lengte van bijna 4000 meter en een breedte van 60 meter. Al diverse malen bleken herstelwerkzaamheden nodig om verzakking tegen te gaan. Een nieuwe asfaltlaag en het beperken van de totale belasting hebben het proces hooguit vertraagd. Technisch onderzoek zal moeten uitwijzen of de betreffende baan gesloten dient te worden voor een grondiger aanpak. Tegelijkertijd vindt een inventarisatie plaats van de algehele toestand van Fiumicino.

Uitkomst

De bevindingen in Osaka en bij Rome staan haaks op de Noord-Europese wens om in dichtbevolkte gebieden de luchthavens buiten de grote steden te situeren. Bij gebrek aan ruimte, zoals in het geval van Amsterdam, kan een vliegeiland in zee uitkomst bieden. Dat zelfs een vermaarde architect als Renzo Piano nog geen sluitende oplossing heeft voor de overbelasting aan gewicht, geldt internationaal als een uitroepteken. Piano was uitgegaan van een bodemdaling van vijftig centimeter in vijf jaar tijd. Uit Japan gaan zelfs stemmen op die beweren dat het inmiddels om elf meter gaat, waarbij de aardbeving uit 1995 mede debet kan zijn. Bij Rome geldt dit niet en lijkt de aantasting volledig te wijten aan de bodemsamenstelling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels