nieuws

‘Slechte stroom’ oorzaak miljardenschade

bouwbreed

De kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening laat te wensen over. De Europese industrie lijdt een jaarlijkse schade van 22 miljard gulden. De oorzaak van deze problemen ligt voor 70 tot 80 procent in de installaties van gebouwen. Gebruikers spreken er doorgaans het energiebedrijf op aan. Preventieve maatregelen voorkomen veel onheil. De bijbehorende investering bedraagt doorgaans 10 procent van wat het herstel van de schade vergt, meent het European Copper Institute (ECI).

De energiesector hanteert het begrip Power Quality (PQ) voor de prestaties en de stabiliteit van de elektriciteitsdistributie. Deze PQ staat onder een groeiende druk. Die hangt onder meer samen met het toenemend gebruik van computernetwerken, elektronische toerentalregelaars voor elektromotoren en hoogfrequente verlichting. Zo ontstaan fluctuaties, lekstromen en onderbrekingen in de spanning. Als gevolg daarvan verdwijnen computerbestanden, krijgen datanetwerken te maken met vastlopers en overbelasting en raken motoren oververhit, ontstaat transformatorbreuk en dreigt brandgevaar door elektrische overbelasting van de nulleider.

Evaluatiemodel

De aandacht voor PQ blijft vooralsnog gering. De reden dat bestaande elektrische installaties vaak bij lange na niet de energie kunnen leveren die voorzieningen voor informatietechnologie vragen. In het geval ‘technische beslissers’ problemen rond de energievoorziening zien, krijgen ze vaak niet de financiële middelen om maatregelen te treffen. Het ECI bepleit daarom de ontwikkeling van een evaluatiemodel. Eerder onderzoek op 112 locaties in de Verenigde Staten wees het Amerikaanse Electric Power Research Institute op zo’n 106 onderbrekingen per maand in de energievoorziening. Enkele locaties kampten zelfs met 4000 maandelijkse mankementen. Voor het Europese bedrijfsleven kunnen onderbrekingen van de spanning zwaar wegen. Het gaat dan vooral om het toenemend aantal bedrijven dat al dan niet elektronisch diensten verleent. Hier zou een referentietabel uitkomst kunnen bieden voor de aanleg van een afdoende energievoorziening. Nogal wat computerstoringen blijken voort te komen uit een onvoldoende aarding. Datzelfde mankement zorgt ervoor dat een blikseminslag aanmerkelijke schade veroorzaakt aan informatiesystemen. Europese bedrijven kunnen preventieve maatregelen afkijken van Amerikaanse omdat de informatietechnologie daar verder is gevorderd. Vooralsnog kampt ruim 40 procent van de systemen met energietechnische storingen. Daarmee is een totaalbedrag van 30 tot 60 miljard gulden gemoeid.

Voorspellen

Dezelfde informatietechnologie biedt mogelijkheden om PQ te voorspellen. Berekeningen geven uitsluitsel over de aard en mate van preventief onderhoud. Daarvoor kan een ondernemer terecht bij het energiebedrijf. Distributeurs als de Belgische EDF en Electrabel bieden tegen een weliswaar hoger tarief elektriciteit van een betere en meer constante kwaliteit. De leverancier verplicht zich tevens tot het betalen van een boete en/of een schadevergoeding als de elektriciteit niet aan de in het contract vermelde kwaliteit voldoet.

Reageer op dit artikel