nieuws

Simpele ontsluiting Zuidoost-Drenthe

bouwbreed Premium

Het op punten verbeteren van de spoorverbinding tussen Emmen en Zwolle is voldoende om de goederencapaciteit te verviervoudigen.

Dat stelt burgemeester B.P. Jansema van de gemeente Coevorden. Hij baseert zich daarbij op een studie van Holland Railconsult. De verbeteringen vragen een investering van tussen de 15 en 25 miljoen gulden. Dat is veel minder dan de beoogde verdubbeling die tussen de zeshonderd miljoen en een miljard kost. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet de aanpassingen betalen. Dat kan, mits er genoeg bedrijven zijn die gebruik maken van de verbeterde lijn. “Opwaardering van de capaciteit is essentieel voor onze regio”, geeft burgemeester Jansema als reden voor het lanceren van het voorstel tot de spoorverbetering. Momenteel is de goederencapaciteit een half miljoen ton per jaar. Door in Ommen de passeerplaats voor treinen te verlengen van 400 tot 700 meter en door een vijftal geluidsschermen te plaatsen, kan de capaciteit worden vergroot tot 2 miljoen ton per jaar. Dat is nodig omdat bij Coevorden onlangs is begonnen met de aanleg van het internationale bedrijvenpark, Europark. De potentie aan goederen die daardoor vrijkomt om te worden vervoerd per spoor is 2,7 miljoen ton, aldus Jansema.

Hoopgevend De gemeenten Hardenberg, Gramsbergen, Ommen en Dalfsen hebben geen bezwaar tegen de aanpassingen van het spoor. Ook de provincie Drenthe werkt mee aan de plannen. Verder zijn er gesprekken geweest met het ministerie op directieniveau. “Die zijn positief verlopen”, zegt de burgemeester. “Men wil meewerken, mits er voldoende gebruik wordt gemaakt van het spoor.” Coevorden voert daarom de komende maanden gesprekken met het bedrijfsleven. De eerste reacties zijn hoopgevend. Het streven blijft dat de spoorlijn helemaal wordt verdubbeld. Samen met het gereedkomen van de verdubbeling van de N37 Emmen-Hoogeveen en het verbreden van het kanaal tussen Coevorden en Almelo zodat er schepen tot zeshonderd ton doorheen kunnen – beide projecten worden eind dit jaar afgerond – is de ontsluiting van Zuidoost Drenthe dan compleet.

Reageer op dit artikel