nieuws

Onderhoud technische installaties in één hand

bouwbreed

Concentratie kenmerkt de markt voor het installatietechnisch onderhoud. Opdrachtgevers willen één aanspreekpunt en één niveau van dienstverlening en rapportage. Daarbij doen landelijke opdrachtgevers het liefst zaken met landelijke installateurs. Dat alles maakt onderhoud beter beheersbaar.

Als gevolg van deze ontwikkeling breiden installateurs hun dienstverlening uit, stelt commercieel directeur ir D. Tak Labrijn van Imtech Maintenance uit Zoetermeer. Zijn bedrijf bracht de disciplines ‘elektra’ en ‘werktuigbouw’ (warmte, koeling, luchtbehandeling etc) onder één dak. Hij constateert momenteel een toenemende vraag naar bouwkundig onderhoud. Geleidelijk aan komt er ook vraag naar facilitaire dienstverlening. Tak Labrijn noemt de prijs in de contractvorming een belangrijk, maar niet altijd doorslaggevend element. Dit soort dienstverlening voorziet ook in niet-technische zaken. Te denken valt aan een adequate communicatie met de opdrachtgever. Voor grote(re) contractanten zet Imtech daarvoor een aparte functionaris in naast de technische projectleider. Met onderhoudscontracten zijn doorgaans grote(re) bedragen gemoeid. De sector beschouwt een bedrag van enkele miljoenen als fors. De omvang neemt volgens Tak Labrijn geleidelijk toe. Zo’n twee jaar geleden toonde Imtech zich uitermate tevreden met een contract ter waarde van 250.000 gulden. Zo’n contract staat nu als middelgroot te boek. Dat hangt samen met de wens van opdrachtgevers om alles bij één partij onder te brengen. Ter illustratie: een belegger in onroerend goed bracht eerder 110 panden op de markt en besteedde het technisch onderhoud aan 102 partijen uit. Na herziening bleven daarvan vijf partijen over. Dat schept tevens mogelijkheden om nieuwe diensten te ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om de techniek alleen, maar ook om het contractbeheer.

Modificatief

Imtech doet veel zelf, maar besteedt ook delen uit. In het verlengde daarvan liggen facilitaire activiteiten. De groot-zakelijke dienstverlening vraagt vaak modificatief onderhoud. Bijvoorbeeld in kantoorpanden vinden veel verhuizingen plaats. Alle aansluitingen moeten dan opnieuw worden gemaakt. Een taak voor het onderhoudsbedrijf dat ter plaatse goed bekend is. Dergelijke werken zitten niet in het contract, omdat ze van tevoren niet zijn te voorspellen. Om dezelfde reden vallen ook grote reparaties buiten de overeenkomst. Vervangingsinvesteringen worden apart aangeboden.

Verschuiving

Imtech boert niet slecht, vindt Tak Labrijn. Techniek is zeker in het marktsegment van de groot-zakelijke dienstverlening geen kerntaak. Door uitbesteding ontstaat een verschuiving van capaciteit. Groei ontstaat ook door de forse expansie van telecom- en aanverwante bedrijven. In het geval van telecom krijgt het personeel een training van de fabrikant. Het aantrekken van voldoende en adequaat personeel baart Imtech Maintenance enige zorg. De autonome groei loopt jaarlijks in de dubbele cijfers. Vooralsnog komt er geen einde aan deze ontwikkeling. Imtech Maintenance bereidt een integraal informatiesysteem (ERP) voor onder meer financiën, inkoop, werkplanbestanden en onderhoud voor. Vooralsnog werkt het bedrijf alleen met afzonderlijke systemen. Imtech kwam voort uit Van Buren Swaay en Van Rietschoten Houwens die elk een eigen informatiesysteem gebruikten. Imtech wil het aantal vestigingen op termijn uitbreiden. Daar zijn reeds plannen voor gemaakt maar die worden voorlopig niet uitgevoerd. Eerst moet duidelijk worden wat de voorgenomen fusie met Stork oplevert. De aandeelhouders spreken zich in augustus of september uit over de samengang. Tot die tijd wordt naar bevind van zaken gehandeld. De combinatie Imtech/Stork verleent Europawijd zakelijke diensten.

Reageer op dit artikel