nieuws

Eigen Huis zet zwarte lijst van aannemers op Internet

bouwbreed

Huizenkopers kunnen straks op Internet zien welke aannemers de meeste fouten maken tijdens de bouw. De Vereniging Eigen Huis gaat een ‘zwarte lijst’ op het net zetten. Deze zal niet alleen informatie bevatten over aannemers, maar ook over de bouwprojecten waar de malaise het grootst is. Dit zegt F. van Loon, directeur ledenbelang van de Vereniging Eigen Huis.

“We hebben alle gegevens in huis, dus in principe zouden we die nu al openbaar kunnen maken. Internet biedt daartoe uitstekende mogelijkheden”, zegt Van Loon. “Publicatie heeft echter pas zin als klachten die worden geconstateerd nadat huizen zijn opgeleverd, erdoor worden voorkomen of sneller kunnen worden opgelost. Om dat te bereiken moeten we eerst een systeem ontwikkelen. Wanneer we daarmee klaar zijn, is nog niet exact bekend.” De Vereniging Eigen Huis maakte onlangs in het juridisch jaarverslag en in het onderzoeksverslag ‘Opleveringsgebreken’ bekend dat het aantal mankementen bij de oplevering van huizen gemiddeld met vijf is gestegen van 23 in 1998 naar 28 in 2000. Sinds 1983 verdubbelde het aantal opleveringsgebreken van 14 naar 28. Na drie weken is 71 procent van de problemen nog steeds niet opgelost, een stijging met bijna een kwart sinds 1998. Het aantal woningen dat na drie maanden nog met gebreken kampt, groeide met meer dan 25 procent. Volgens Van Loon heeft het voorkomen en oplossen van fouten bij aannemers een zeer lage prioriteit. Hij pleit er daarom voor dat niet alleen na de oplevering wordt gekeken of er fouten zijn gemaakt, maar dat ook tussentijdse controles gaan plaatsvinden.

Inzichtelijk

De zwarte lijst die Eigen Huis op Internet wil zetten, roept associaties op met de ‘pedofielenlijsten’ die onlangs werden gepubliceerd door Britse kranten. Volgens Van Loon is het echter niet de bedoeling en ook niet zinvol om op zo’n manier aannemers aan het kruis te gaan nagelen. “Een top tien van de slechtste aannemers is niet wat ons voor ogen staat. Een aannemer die op de ene bouwplaats blundert, levert op een andere bouwplaats misschien een topprestatie. Dat ligt niet altijd aan een bedrijf, maar aan het projectmanagement. Wij willen op Internet inzichtelijk maken wat er op een bepaalde locatie gebeurt, welke problemen er zijn, of die worden aangepakt, hoe ze worden opgelost en op welke termijn. Door zulke knelpunten op lokaal niveau zichtbaar te maken, geven we niet alleen huizenkopers informatie maar krijgen plaatselijke bestuurders tegelijkertijd een wapen in handen om van opleveringsfouten een politiek item te maken.”

Reageer op dit artikel