nieuws

Eerste lustrum Vitae Bouw Award: kwaliteit projecten steeds beter

bouwbreed Premium

Intermediair Vitae begeleidt jaarlijks zo’n 1500 mensen naar een (andere) baan in de bouwbranche. Een derde deel daarvan is schoolverlater. Om dicht bij deze ‘bron’ te blijven, organiseerde de unit Bouw voor de vijfde keer een landelijke prijsvraag voor afstuderende hts-bouwkundigen. De praktijkervaringen van een creatieve bemiddelaar.

Acht hogescholen dongen met een afstudeerproject mee naar de Vitae Bouw Award. Een deskundige jury beoordeelde de inzendingen op zaken als architectuur, uitvoering, constructie en kostenmanagement. “De kwaliteit van de projecten wordt met het jaar beter”, stelt Vitae account-manager Sjoerd Veldhuijzen van Zanten.

Net als twee jaar geleden werd de hoofdprijs, een weekend Berlijn,

gewonnen door de Hogeschool Rotterdam vanwege de “professionele en consequente doorvoering van het ontwerpconcept”. Veldhuijzen van Zanten: “Het begrip bouwkunde wordt op vele manieren ingevuld. De ene school legt de nadruk op het constructieve, de andere op het architectonische. Het curriculum van veel hts’ers is wel meer en meer gericht op algemeen management, wat ten koste gaat van bouwkundige kennis en inzicht.” Het kostenaspect lijkt het eerste slachtoffer van deze ontwikkeling te worden. Veldhuijzen van Zanten noemt het “alarmerend” wat er op het gebied van calculatie wordt geleerd aan de hogescholen. “Het gevolg is dat bedrijven op dat gebied zelf in hun personeel moeten investeren”, zegt hij. Mts’ers zouden daarentegen weer meer op managementgebied moeten worden bijgeschoold.

Rek

De wisselwerking tussen vraag en aanbod van personeel laat door de ‘beperkte’ communicatie tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven nog veel te wensen over. Door creativiteit kan Vitae in sommige gevallen toch soelaas bieden. Veldhuijzen van Zanten geeft een voorbeeld. “Een werkvoorbereider/calculator is zelden voorhanden. Soms blijkt bij nader inzien iemand op de tekenkamer de werkvoorbereiding in te willen en kan het probleem, mits er wel een tekenaar beschikbaar is, wellicht op die manier worden opgelost. Het is onze taak enige rek te creëren in vraag en aanbod.”

Luisteren

De vraag naar gekwalificeerd personeel in de bouw is zoals bekend schreeuwend. Vooral hts’ers worden gek gemaakt door de arbeidsmarkt. “Veel afgestudeerden willen gelijk als projectleider aan de slag. Die populariteit heeft te maken met een zekere status. Ons advies is om toch eerst de nodige werkervaring op te doen.” Volgens de Vitae-manager bestaat het werk van de intermediair voor negentig procent uit luisteren naar de wens van de klant. Behalve schoolverlaters kunnen dat bedrijven zijn of mensen die reeds in de bouwbranche werkzaam zijn. Bij Vitae is de bouwsector sterk doorgespecialiseerd. De bemiddelaar onderscheidt de units Bouw, Civiel en Installatietechniek. Op haar beurt is de bouw weer onderverdeeld in de hoofdgroepen overheid, ontwerp en aannemerij. De account-manager constateert een zekere ongeduldigheid op de markt. Door de schaarste aan personeel heerst in de bouw een “onrustig wiebelgevoel”, meent hij. “Veel mensen houden zich thans bezig met de vraag of ze nu wel of niet hun financiële slag moeten slaan, omdat ze anders misschien te laat zijn.” “Geld vergoedt veel, maar niet alles”, is zijn stellige overtuiging. Het wegkopen van personeel raadt Vitae dan ook sterk af. “Het vinden én binden van personeel, dat is de kunst. Werknemers willen weten waar ze mee bezig zijn en voor hun werk gewaardeerd worden. Succesvol zijn in je eentje is geen zak aan.” Bedrijven zouden dan ook wat meer moeten kijken naar de kernkwaliteiten van hun personeel en die verder ontwikkelen, meent Veldhuijzen Van Zanten. “Mensen willen plezier hebben in hun werk. Een prettige werkomgeving en ontplooiingsmogelijkheden dragen daar in belangrijke mate toe bij”, verklaart hij. “De bouwwereld zou zich beter moeten beseffen dat human capital de succesfactor is om in de eigen branche een vooraanstaande rol te spelen.”

Reageer op dit artikel