nieuws

Creatief uitbesteden kan druk van de ketel halen

bouwbreed Premium

Bouwbedrijven met een tekort of dreigend tekort aan hoger opgeleid uitvoerend, technisch en administratief personeel (uta) proberen vooral nieuwe werknemers te werven via informele of eigen kanalen. Een tweede belangrijke optie is nieuwkomers te verwerven via technische uitzend- /detacheringsbureaus.

Inzet van buitenlandse arbeidskrachten op uta-functies wordt niet overwogen, zo blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Samenwerkende Adviseurs en Onderzoekers voor de Bouw (SAOB). Dit bureau stelde in opdracht van de Sectorraad Bouwbedrijf een onderzoek in naar de knelpunten op de arbeidsmarkt voor uta-personeel. Zoals Cobouw eerder meldde, constateert SAOB dat de krapte op de arbeidsmarkt voor een groot deel aan de bouwbedrijven zelf te wijten is. Alleen de grote bouwers investeren in de opleiding en begeleiding van schoolverlaters; andere bouwbedrijven laten dat veelal na.

Belemmeringen

Taal- en bouwculturele belemmeringen zijn er volgens SAOB de oorzaak van dat bouwers het inzetten van buitenlandse uta-krachten niet of nauwelijks overwegen. Als voorbeeld noemt het onderzoeksinstituut een Limburgs bouwbedrijf, dat vlak bij de Duitse grens ligt maar geen Duitsers in dienst heeft. Als het personeelstekort blijft aanhouden, lijken bedrijven toch overstag te gaan. Zo verklaarde een betonbouwbedrijf in dat geval mogelijk op zoek te gaan naar Duitse ingenieurs. Bij de oosterburen zijn duizenden ingenieurs zonder werk. Het aanbieden van ‘traineeships’ aan afgestudeerde of afstuderende hbo’ers komt ook weinig voor, aan studenten van technische universiteiten iets meer. Sommige bouwconcerns proberen bijvoorbeeld bij de TU Eindhoven al vroegtijdig studenten bouwkunde ‘te paaien’, constateert SAOB. Bouwbedrijven zetten headhunters alleen in voor hogere leidinggevende functies, als rayonleider en financieel directeur. Het gebruik van advertenties is over het algemeen niet erg succesvol als wervingsmethode. Het aanbieden van stageplaatsen is wel een nuttige methode om afstuderenden te binden aan het bedrijf. Soms benaderen bouwbedrijven ook decanen en bouwdocenten. Zij worden uitgenodigd om iets van de bouw te laten zien en kunnen soms de rol vervullen van ‘ambassadeurs’ van het bouwbedrijf. Andere wervingsmethodes zijn het sluiten van leerovereenkomsten met hbo-scholieren en het aanbieden van ‘kopgeld’ aan werknemers die nieuw personeel aanbrengen. De bouwers die geen oplossing hebben gevonden voor hun personeelsproblemen – een groeiend aantal – kiezen voor de mogelijkheden van (1) overwerk, (2) het aantrekken van meer tijdelijk personeel – collegiaal in- en uitlenen, uitbesteden en gebruik van zzp’ers – en (3) het meer uitbesteden aan onderaannemers en toeleveranciers. Als voordeel van de laatste optie wordt wel genoemd dat de werkdruk voor de uta-mensen vermindert, maar in de praktijk is dat nauwelijks het geval. Uta-personeel van de hoofdaannemer moet nu immers de onderaannemers gaan aansturen. Van de drie genoemde mogelijkheden wordt volgens SAOB in gelijke mate gebruik gemaakt. Uitbesteden van ‘uta-werk’ kan op velerlei wijze: calculatiewerk aan bouwkostenbureaus, tekenwerk aan tekenbureaus en constructiewerk naar Tsjechië overplaatsen (versturen van de tekeningen per e-mail). Het inhuren van zzp’ers heeft niet de voorkeur van de meeste bouwers, maar af en toe kan men niet zonder hun diensten. Het verschijnsel neemt ook onder uta-mensen toe; zelfs hoofduitvoerders gaan zichzelf verhuren. Uit gesprekken met bouwers en hoofden personeelszaken blijkt onder meer dat het tekort aan voldoende geschikt personeel soms reden is opdrachten te weigeren, zeker als de nagestreefde jaaromzet al is behaald. “Bedrijven roepen het onheil over zich zelf af doordat ze te veel projecten aannemen”, zegt een aannemer. “Dit leidt tot te grote werkdruk.” Een collega-bouwer: “We willen slechts gematigd groeien. We zeggen liever nee tegen opdrachten dan dat we werknemers in de stress werken omdat ze het werk niet meer aankunnen.” Hoofden personeelszaken en uta-werknemers noemen verbetering van het imago van de bouw en het geven van voorlichting op hbo-opleidingen en technische universiteiten als de belangrijkste maatregelen om de instroom van uta-mensen te bevorderen. Zelfs studenten bouwkunde en civiele techniek weten maar amper wat het werken in de bouw inhoudt en wat de uitvoerende bouw te bieden heeft, aldus het onderzoeksinstituut.

Weinig heil

Uta-werknemers hechten ook veel waarde aan betere arbeidsvoorwaarden. De betaalde salarissen zijn op zich niet slecht, maar “elders valt meer te halen.” SAOB zegt in de studie dat het opvallend is dat veel hoofden personeelszaken ‘weinig heil zien in maatregelen die de instroom van vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten of hoger opgeleiden uit andere bedrijfstakken/studierichtingen zouden kunnen bevorderen’. ‘De salarissen zijn niet slecht, maar elders valt meer te halen’

Reageer op dit artikel