nieuws

Consument is zeer kritisch bij particuliere na-isolatie

bouwbreed Premium

In de komende jaren ontstaat een grote markt voor het onderhoud en na-isoleren van eigen woningen. “Daarbij kijkt de particuliere consument zeer kritisch naar prijs, kwaliteit en informatie”, is de ervaring van K. Hoogerheide van de coöperatie van samenwerkende bedrijven Planbuilding in Apeldoorn.

“Bovenaan op de lijst staat het vervangen van gewoon enkel en dubbel glas door HR++ isolatieglas. Dat voelen de mensen, het levert direct behaaglijkheid op. Een goede tweede vormt verbetering van de installaties, bijvoorbeeld de aanschaf van een HR-ketel. Vloerisolatie komt ook nogal eens voor, om vochtproblemen op te lossen”, aldus Hoogerheide. Met de recente uitkomst van een onderzoek van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht zegt hij het oneens te zijn. Volgens dat onderzoek zouden veel mogelijkheden om energie te besparen in bestaande woningen onbenut blijven. Na-isolatie en de installatie van zonneboilers op het dak zouden slechts mondjesmaat voorkomen.

Niet makkelijk

Hoogerheide erkent wel, dat de markt voor particuliere woningverbetering niet makkelijk is. “Vooral het benaderen van Verenigingen van Eigenaren van appartementen is moeilijk. Als een individuele eigenaar van een appartement zich meldt, nemen we altijd contact op met de Vereniging van Eigenaren. Het is heel belangrijk om daarmee contact te hebben en uitgebreid voorlichting te geven”, weet hij. “De aannemers en installateurs van Planbuilding hebben als voordeel dat zij weten wat de particuliere eigenaren willen”, geeft hij aan. “Wij hebben een centrale database, die de deelnemende bedrijven mogen raadplegen. Zij kunnen dan een gerichte aanbieding doen, met garantie”, aldus Hoogerheide. Het eerste grote project van Planbuilding is achter de rug.

Geselecteerd

Hoogerheide: “In De Bilt en Bilthoven hebben we achtduizend bewoners en eigenaars benaderd, van zowel appartementen als vrijstaande woningen en rijtjeshuizen. De gemeente heeft daarbij op eigendom en bouwjaar geselecteerd. We hebben ze tijdens het stookseizoen aangeschreven. Het project duurde anderhalf jaar. Tussen de 30 en 40 procent van de aangeschreven eigenaren reageerde en 8 tot 10 procent heeft uiteindelijk verbeteringen aangebracht aan de installatie of de isolatie.” Een project begint meestal met een brief, ondertekend door de wethouder van milieu. Aan het projectteam nemen de gemeente, het energiebedrijf, Planbuilding en enkele installatie- en adviesbureaus deel. Het voorwerk wordt gedaan door adviseurs. Zij inventariseren de bestaande situatie en de mogelijkheden. “Het hoofddoel is steeds energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Maar we kijken ook altijd naar het onderhoud en mogelijke bouwtechnische verbeteringen”, aldus Hoogerheide.

Centrale meldkamer

“De te nemen maatregelen variëren van een HR-ketel, het isoleren van vloeren en hellende daken en het aanbrengen van dubbel glas in de woonkamer tot het inspuiten van glaswol in de spouw. Platte daken worden meestal pas geïsoleerd als de dakbedekking aan vernieuwing toe is. De werkzaamheden worden zowel door lokale bedrijven als door leden van Planbuilding uitgevoerd”, aldus Hoogerheide. Hoewel in Nederland veel wordt geklaagd over geluidhinder, komen akoestische maatregelen niet veel voor. Iedereen heeft zijn eigen belangen bij de verbetering van particuliere woningen. De eigenaren zijn meestal kritisch, maar niet zeer deskundig. Zij hebben veel voorlichting nodig. De overheid streeft energiebesparing na en vermindering van de CO2-uitstoot. De energiebedrijven op hun beurt willen graag contact met de klanten, en tenslotte leveren de projecten werk op aan bouw- en installatiebedrijven.

Nieuwe projecten

Planbuilding profileert zich als coördinator, centrale meldkamer en bewaker van het verbeterings- en onderhoudsproces. Nieuwe projecten staan op stapel in de regio Leiden (60.000 woningen), Apeldoorn (24.000 woningen) en Zeist (12.000 woningen). ‘Uiteindelijk bracht 8 tot 10 procent verbeteringen aan’

Reageer op dit artikel