nieuws

Bouw blijft topper in faillissementen

bouwbreed Premium

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 201 bedrijven in de bouwnijverheid failliet gegaan, veertien meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De bouwnijverheid is een van de weinig sectoren waar het aantal faillissementen toenam, zo blijkt uit een onderzoek van het bureau Dun & Bradstreet, dat zich heeft gebaseerd op officiële faillissementsgegevens van Nederlandse rechtbanken.

Over alle sectoren genomen nam het aantal bedrijfsfaillissementen met 1,3 procent af, van 1433 in de eerste helft van 1999 naar 1414 in de eerste helft van 2000. De bouw neemt een behoorlijk groot percentage van de faillissementen voor zijn rekening. Van alle bedrijven die in Nederland actief zijn, opereert 6,1 procent in de bouwnijverheid. Maar van alle bedrijfsfaillissementen die in de eerste zes maanden van 2000 werden uitgesproken, had 14,2 procent betrekking op de aannemerij. Dat betekent een lichte stijging vergeleken met de cijfers in dezelfde periode van voorgaande jaren. Vorig jaar, in 1998 en in 1997 bedroegen de percentages respectievelijk 13,1, 12,4 en 12 procent. Als wordt gekeken naar een heel jaar, is er nauwelijks verandering: van alle bedrijven die in 1999 en 1998 failliet gingen, kwam respectievelijk 13,3 en 12,9 procent uit de bouwnijverheid.

BV’s

De meeste deconfitures in de bouw werden in de eerste zes maanden van dit jaar uitgesproken onder besloten vennootschappen. In totaal 115 bv’s gingen failliet, 57,5 procent van de 201 failliete ondernemingen. Eenenzestig eenmanszaken gingen op de fles (30,5 procent). Verder zijn er nog twintig vennootschappen onder firma, drie filialen van een buitenlands bedrijf, één stichting en een bedrijf in een onbekende categorie die wegens financiële problemen hun activiteiten niet kunnen voortzetten. Meer dan de helft van de failliete bouwbedrijven (108) was actief in de woning – en utiliteitsbouw. De categorie zware bouwwerken levert 79 faillissementsgevallen op (39,3 procent). De categorie speciale bouwwerken, waaronder bijvoorbeeld installatiebedrijven, metselbedrijven, de loodgieters en dakdekkers vallen, levert 14 faillietverklaringen op (circa 7 procent). In de provincies Zuid- Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland waren de grootste aantallen failliete bedrijven gevestigd, respectievelijk 54, 40, 30 en 23. Niet verwonderlijk, omdat deze provincies ook de meeste bouwbedrijven tellen. Van de failliet verklaarde bouwbedrijven heeft 55 procent vier werknemers of minder. Zo’n 17 procent heeft tussen de vijf en negen medewerkers in dienst; 23 procent tussen de tien en 49 werknemers. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers gaan nauwelijks failliet, zo blijkt uit het onderzoek van Dun & Bradstreet.

Dienstverleners

Naast de bouw is er ook in de dienstverlenende sector sprake van een groter aantal faillissementen. De stijging (17,6 procent) is hier nog groter dan in de bouw. Deze sector kent evenals de bouw met zijn zelfstandigen zonder personeel een behoorlijke toename van nieuw opgerichte bedrijven. Het bureau Dun & Bradstreetheeft dit jaar niet onderzocht waarom veel bouwbedrijven het niet meer kunnen bolwerken. In voorgaande jaren was de belangrijkste oorzaak mismanagement. Een behoorlijk aantal bedrijven had bovendien te weinig orders om te kunnen overleven.

Reageer op dit artikel