nieuws

Alphen vindt oplossing in samenwerking

bouwbreed

In Alphen aan den Rijn hebben het gemeentebestuur en de besturen van de bijzondere scholen de handen ineen geslagen om het onderhoud aan de schoolgebouwen te verbeteren. Alle voor onderhoud beschikbare middelen worden in één pot gestopt en vervolgens via een meerjarenplanning zo optimaal mogelijk ingezet.

Een extern bedrijf is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het schoolonderhoud. Voordat deze voor Nederland unieke regeling tot stand kon komen, heeft de gemeente wel eerst in de buidel moeten tasten om het onderhoudsniveau van alle schoolgebouwen op hetzelfde goede niveau te krijgen. In de afgelopen twee jaar is hieraan 1,5 miljoen gulden besteed. Dat gebeurde volgens een in 1995 vastgesteld plan van aanpak. Het tweede deel van het plan is de gezamenlijke aanpak van het meerjarig onderhoud, waarmee alle schoolbesturen hebben ingestemd. In Alphen aan den Rijn is het besef gegroeid dat een kwaliteitsverbetering alleen lukt door een goede samenwerking tussen de schoolbesturen en de gemeente. Belangrijk daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud berust bij een onafhankelijke externe organisatie. Al het voor het onderhoud beschikbare geld wordt door het externe bedrijf beheerd en gebruikt voor zowel dagelijks als groot onderhoud, op basis van een meerjarenplanning. Dit bedrijf, Vastgoedland BV, geeft als de schooldirectie daarvoor kiest een jaarlijks budget voor het klein dagelijks onderhoud. Als de school van dit budget geld overhoudt, mag dat worden besteed aan andere zaken ten behoeve van de school. Een tekort dat kan worden verklaard, wordt aangevuld door Vastgoedland. Op die manier wordt de rol van de conciërges in de scholen versterkt.

Reageer op dit artikel