nieuws

Werkgevers in bouw reageren furieus op publicatie van onderzoek SFB

bouwbreed

“Onzorgvuldig, schadelijk voor de bouw.” Het AVBB reageert furieus op de publicatie van het onderzoek van de de SFB Uitvoeringsorganisatie in Barendrecht, waarin wordt geconcludeerd dat 10 procent van de bouwvakkers niet geregistreerd staat .

“Het onderzoek was alleen maar bedoeld om te kijken hoe fraude eventueel kan worden onderzocht. Het geeft dan ook geen pas om met zo’n conclusie naar buiten te komen.” Volgens woordvoerder Sleddering van het AVBB is ook al eens eerder het percentage van 10 genoemd. “Dit ging toen vooral om zzp’ers die zich wel hadden aangemeld maar nog niet in de administratie waren opgenomen. Uiteindelijk bleek maar een half procent van de bouwvakkers niet traceerbaar.” Volgens Sleddering is onderzoek uiteraard nodig en nuttig, maar dan moet wel goed met de resultaten worden omgegaan.

Methode

“Het was alleen een onderzoek naar een onderzoekmethode”, bevestigt woordvoerder Vlaanderen van SFB Uitvoeringsorganisatie. Het gaat om een intern rapport, dat niet bedoeld was voor publicatie, waarin wordt geconstateerd dat bij een eerste controle 10 procent van de bouwvakkers niet terug te vinden was in de administraties van Uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen, de Belastingdienst of de Kamers van Koophandel. Nader onderzoek naar die 10 procent is niet uitgevoerd, omdat dat niet in de onderzoeksopzet paste. Volgens Vlaanderen mag je uit dat cijfer zeker niet constateren dat er op grote schaal zwart wordt gewerkt. Ook hij constateert dat bij eerdere onderzoeken is gebleken dat een deel is terug te voeren op administratieve oorzaken.

Werkingssfeer

Bondsbestuurder Van Haaster van FNV Bouw vindt dat de conclusie past in het beeld dat de laatste tijd is ontstaan in de bouw “dat me van geen kant bevalt. Het is geen goed signaal”, stelt Van Haaster. Ook zijn eigen achterban stelt steeds vaker vragen bij allerlei bedrijven die in de bouw opereren maar niet de bouw-cao toepassen. Niet alleen wordt daardoor het zicht op afdracht van sociale premies en dergelijke vertroebeld, maar komen ook bedrijfstakeigen regelingen, zoals het scholingsfonds, op de tocht te staan. Collega-bondsbestuurder Wildeman van de Hout- en Bouwbond CNV ziet in het onderzoek een aansporing voor de overheid en sociale partners om de werkingssfeer van de cao eindelijk beter te omschrijven. Zijn bond zal in september bij de werkplekbezoeken ook wat meer letten op wie er allemaal op de bouwplaats rondlopen. Het NVOB vindt dat er uit het onderzoek zoals het er nu ligt geen conclusies kunnen worden getrokken. Woordvoerder Steijn is het met de vakbonden eens dat goed moet worden gelet op de naleving van de cao. “Concurrentie is prima, maar dan wel met voor iedereen gelijke wapens.” ‘Geen sprake van zwartwerken op grote schaal’

Reageer op dit artikel