nieuws

Slechte fundering tegenvaller voor aannemers van buitenbad

bouwbreed

De fundering van het 35 jaar oude openluchtbad in het Friese Nij Beets moet geheel worden vernieuwd. Deze extra kostenpost van 125.000 gulden betekent een tegenvaller voor de bouwcommissie die de renovatie uitvoert.

De kosten komen grotendeels voor rekening van het dorp zelf. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van bouwbedrijven Gerk Dijkstra, Poelstra BV, timmerbedrijf Van der Molen VOF en transport- en aannemingsbedrijf Koopmans, die op vrijwillige basis de 1,1 miljoen kosten van de renovatie voor rekening nemen. De ondernemingen uit Nij Beets werken al twee jaar aan de plannen voor de renovatie van het bad dat veel voor het dorp betekent. Het bad lekt en er zitten scheuren in het beton. De gemeente Opsterland stak 3,5 ton in de renovatie, de rest kwam uit het dorp zelf. Door zelfwerkzaamheid bleven de kosten beperkt. De slechte fundering was echter niet begroot. “Het bad is gebouwd op een zandput en rust op houten palen. Die zijn verrot. Het is niet verantwoord een nieuwe zwembak op de fundering te plaatsen.” De bouwers zijn nu in gesprek met heibedrijf Knol uit Oldeboorn. Het plan is een nieuwe, betonnen fundering te heien dwars door het bestaande bad. Lastig punt is dat de palen vanwege de zandlaag minimaal negen meter de grond in moeten. Het extra geld denkt men door het uitgeven van speciale certificaten binnen te halen.

Reageer op dit artikel