nieuws

‘Schrappen vestigingseis zal tot veel problemen leiden’

bouwbreed

Minister Jorritsma van Economische Zaken maakt een fout wanneer ze op 1 januari 2001 het diploma Algemene Ondernemersvaardigheden als vestigingseis schrapt. Rond 2006 wil ze ook de onderdelen Bedrijfstechniek en Vaktechniek laten vervallen.

Uneto, VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat dit leidt tot problemen. De organisaties constateren dat de overheid hogere eisen stelt aan een bromfietser dan aan een startende ondernemer. De deregulering legt aan de laatste evenwel steeds grotere verantwoordelijkheden op. Vestingseisen dragen onmiskenbaar bij aan het succes van ondernemingen. Dat blijkt uit een studie die VNO-NCW en MKB- Nederland mede op initiatief van Uneto uitvoerden naar ondernemers die wel en die niet aan de vestigingseisen voldoen. De laatsten maken een slechtere start en hebben minder overlevingskansen. Ook investeren ze aanmerkelijk minder in scholing en opleiding. Onder de nieuwe Vestigingswet moeten elektrotechnische installateurs hun vakbekwaamheid kunnen aantonen met een diploma Vaktechniek. Uneto vreest dat de regering ook deze eis zal afschaffen. De organisatie dringt bij de minister aan op scherpere vestigingseisen en bepleit meer controle. Uneto komt beginnende ondernemers, bedrijfsopvolgers en (latere) eindbeslissers van 22 tot 40 jaar tegemoet met de stichting Zeus. Die kunnen zichzelf en elkaar via dit platform informeren over de gang van zaken in de bedrijfstak. Uneto hoopt dat Zeus meer jeugdigen enthousiast maakt om deel te nemen aan de activiteiten van de bedrijfstakorganisatie.

Reageer op dit artikel