nieuws

Schilderspensioenfonds voert gedragscode in

bouwbreed Premium

SFS Pensioenen en Verzekeringen, de stichting die ten behoeve van het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf verzekeringen en financiële diensten uitvoert, heeft voor alle medewerkers (inclusief directie en bestuur) een gedragscode ingevoerd.

In de code zijn regels en richtlijnen opgenomen voor ethisch handelen. De richtlijnen hebben betrekking op het verstrekken en aanvaarden van uitnodigingen, het vervullen van financiële nevenfuncties, het hebben van financiële belangen in zakelijke relaties, het privé-gebruik van fondsleveranciers/aannemers, het gebruik van fondseigendommen, het accepteren en het geven van relatiegeschenken en het handelen in effecten met voorwetenschap. Ieder die in dienst is van het pensioenfonds is verplicht de gedragscode te ondertekenen. De gedragscode die nu gaat gelden voor het schilderspensioenfonds, is al door diverse ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen ondertekend.

Integer

Uitgangspunt van de gedragscode is volgens algemeen directeur A.J. Akkerman “de transparantie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen, ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten wat wel en wat niet geoorloofd is”. “Zo’n gedragscode draagt mede bij tot integer functioneren.” Het pensioenfonds heeft circa 220 werknemers in dienst. Lidmaatschap is verplicht voor alle werkgevers in het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland.

Reageer op dit artikel