nieuws

Provincie steunt stadsvisie Doetinchem

bouwbreed Premium

Als één van de acht Gelderse gemeenten krijgt Doetinchem financiële steun van de provincie voor het zogeheten Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO).

De gemeente heeft een stadsvisie ontwikkelt met onder meer een sterkte-zwakteanalyse van woonwijken en bedrijventerreinen. Verder staan er de ambities in op het gebied van stedenbouwkundige projecten, infrastructuur, openbaar vervoer en aanleg/revitalisering van bedrijventerreinen. In totaal is er tot 2004 circa 370 miljoen gulden mee gemoeid. Veel meer in elk geval dan de bij elkaar 60 miljoen die de provincie voor de komende vier jaar minimaal beschikbaar stelt aan de acht gemeenten. Dit bedrag is overigens een ‘extraatje’ boven op de reguliere gelden voor stedelijke vernieuwing. GSO vloeit voort uit het beleid van minister Van Boxtel die de grote steden wil prikkelen om sneller hun problemen aan te pakken. Het gaat om Arnhem, Tiel, Nijmegen, Doetinchem, Ede, Harderwijk, Zutphen en Apeldoorn. De provincie beoordeelt op dit moment de acht verschillende stadsvisies. Gelderland zoekt naarstig naar co-financiers uit het bedrijfsleven om het beschikbare budget flink op te rekken. Daarnaast kunnen Europese gelden uitkomst bieden.

Recreatie

De ingeleverde stadsvisies hebben een integraal karakter. Het ‘fysieke’ en ruimtelijke aspect wordt in samenhang gezien met zaken als welzijnswerk, plattelandsontwikkeling, onderwijs en werkgelegenheid. Het 47.000 inwoners grote Doetinchem constateert een aantal zwaktes. Zo blijkt dat een aantal oude bedrijventerreinen achteruit is gehold. Ook de leefbaarheid van een aantal wijken staat onder druk. Tot 2005 wil Doetinchem circa 2000 woningen bouwen. Wat bedrijventerreinen betreft moet er nog 64 hectare worden ontwikkeld in de zuidwesthoek van Doetinchem. Tot 2015 is nog eens 60 hectare nodig. Die ruimte kan worden gevonden op een nog aan te leggen regionaal bedrijventerrein. Voorts zijn er plannen om de Oude IJssel een nieuwe recreatieve impuls te geven.

Reageer op dit artikel