nieuws

Miljoenen voor restauraties

bouwbreed

Honderden miljoenen guldens investeert de landelijke overheid om de achterstand in restauraties van rijksmonumenten in te lopen. Staatssecretaris Rick van der Ploeg, zelf mede-eigenaar van een monument, is hard bezig een dergelijke restauratiegolf in de toekomst te vermijden.

Hij doet dat op basis van een kritisch onderzoek, gebaseerd op gesprekken met vijftig eigenaren/beheerders. In een interview met Elsevier voert hij de twee aparte regelingen voor restauratie en onderhoud, een niet klantvriendelijk en stroperig beleid en het falen van de decentralisatie aan voor de huidige situatie. Er is ook zelfkritiek. “Mijn eigen dienst, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is op dit punt te veel een beschikkingsfabriek geworden. Het ontbreekt ook aan één loket.” Van der Ploeg pleit voor “een continu planmatig onderhoud, waarvan restauratie een onvermijdelijk maar incidenteel onderdeel is. Dat is veel goedkoper dan om de zoveel tijd een grootschalige restauratie-inhaalslag.” De komende maanden wil Van der Ploeg vooral gebruiken om de discussie losmaken. “Het gaat erom de particulier te stimuleren in plaats van te frustreren.” In de Vinex- locatie Boswijk op de grens van Ypenburg, Nootdorp en Rijswijk verrijzen dertienduizend woningen. Binnen deze wijk staat ook de munitieopslag voor TNO waar al tien jaar in opdracht van het ministerie van Defensie onderzoek plaatsvindt. Over de aard en de opgeslagen hoeveelheid bestaat grote geheimzinnigheid, want noch de burgemeester, noch de brandweer heeft inzage in de voorraad explosieven op het terrein. Rijswijk is momenteel bezig met een inventarisatie van bedrijven binnen de gemeente waaraan risico’s zijn verbonden. Uit een reportage in HP/De Tijd blijken de omwonenden die verontrusting niet te delen. “Het risico schijnt binnen de hekken te vallen. Daarvoor zijn die speciale groenstroken tussen de huizen en de bunkers. De komende dertig jaar hebben wij een mooi uitzicht, dat is zeker”, aldus een bewoner die op 150 meter van het complex een huis heeft gekocht. Volgens een buurvrouw is het huis ondanks de locatie ook nog in waarde gestegen. “Ik denk dat het nu wel een half miljoen waard is, ik heb het een jaar geleden voor vier ton gekocht. Nee hoor, ik maak me niet druk om die paar bunkers. Waar kun je nou nog zo groen wonen, midden in de Randstad?”

Reageer op dit artikel