nieuws

Meeste werkloze schilders vinden snel nieuwe baan

bouwbreed Premium

Ruim 88 procent van de schilders in de ww liet in 1999 de uitkering stopzetten. Als reden gaven ze ‘hervatting van werk’ op. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) in Amsterdam telde vorig jaar 11.407 beëindigde ww-uitkeringen. De grootste afname vond in het eerste kwartaal plaats met 7442. In het tweede tot en met vierde kwartaal ging het om respectievelijk 2974, 429 en 562 gevallen. Deze cijfers publiceerde het Lisv in ‘Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 1999’.

Uitgesplitst naar de redenen voor stopzetting constateert het Lisv dat 10.094 schilders (88,5 procent) weer aan het werk ging. In 196 gevallen (1,7 procent) werd de uitkering beëindigd omdat de maximale duur was bereikt. Een nadere specificatie ontbreekt, omdat het Lisv de gegevens over de uitkeringsduur in onder meer het schildersbedrijf onvoldoende betrouwbaar noemt. Nadere studie leert dat er 1281 werkloze schilders tussen de 25 en 35 jaar zijn en 1241 tussen de 35 en 45 jaar. De categorie 45 tot 55 jaar telt 1144 werkloze schilders. Het aantal jonger dan 25 en ouder dan 55 jaar ontloopt elkaar met respectievelijk 423 en 416 gevallen niet veel. Van de werkloze schilders zijn er 61 (1,4 procent van het totaal), vrouw. Vorig jaar werden voor de bedrijfstak schilderen 596 nieuwe wao-uitkeringen verstrekt tegen 410 in 1998; een mutatie van 39 procent. Het aantal lopende wao-uitkeringen bedroeg respectievelijk 8163 en 8157. Uitgesplitst naar diagnose houdt 40,2 procent – 229 gevallen – verband met ziekten aan het bewegingsapparaat. In 127 gevallen – 22,3 procent – ging het om psychische aandoeningen. Letsel veroorzaakte 9,8 procent van de nieuwe uitkeringen, wat overeenkomt met 56 gevallen.

Zelfstandigen

In 1999 werden 565 wao-uitkeringen beëindigd; zes minder dan in 1998. De reden voor stopzetting lag in 314 gevallen oftewel 55,6 procent in pensionering. Na herstel zonder herbeoordeling gingen 69 schilders oftewel 12,2 procent weer aan het werk. Na herbeoordeling volgden 47 schilders oftewel 8,3 procent. In 1999 ontvingen 81 schilders een nieuwe uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (waz); vijf meer dan in 1998. Macro-economisch gezien mag de bedrijfstak schilderen zeker niet klagen, vindt secretaris mr E. Kruiderink van KV Fosag in Gouda. De cijfers van het Lisv komen wat hem betreft met de werkelijkheid overeen. Wel doet zich in de bedrijfstak nog steeds seizoenswerkloosheid voor. De daling van de werkloosheid onder schildersdoet zich al een aantal jaren voor. In mei vorig jaar stonden er 1009 als werkloos te boek tegen 1450 in dezelfde maand van 1998. Kruiderink merkt op dat het aantal mensen dat in de wao terecht komt nog steeds oploopt. Zorg veroorzaakt vooral de groep 55 tot 65 jarigen. Een deel daarvan zal niet meer in het bedrijf terugkeren. Dat baart de Fosag temeer zorg omdat de vraag naar goede vaklieden nog steeds groot is. Afgaande op de voorspellingen van het Planbureau zal dat voorlopig nog zo blijven.

Reageer op dit artikel