nieuws

Hulp bij detaillering en ontwerp bodembescherming

bouwbreed Premium

Bij de CUR is het handboek ‘Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen’ verschenen. Het boekwerk beschrijft voorzieningen voor het beschermen van de bodem die passen bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) voor bedrijfsmatige activiteiten.

Het is ingedeeld naar materialen. Bij elk materiaal staan de criteria weergegeven voor een goede detaillering en adviezen over mogelijke zwakke plekken. De uitgave is bedoeld voor ontwerpers, maar ook voor ambtenaren die belast zijn met de handhaving van de milieuwetgeving. Het handboek is een gezamenlijk initiatief van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV), een samenwerkingsverband van CUR, Kiwa en het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV).

Het handboek CUR/PBV 196 ‘Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen’ is te bestellen bij de CUR, tel.: (00182) 540600.

Reageer op dit artikel