nieuws

Garantiedeuren moeten beglaasd naar de bouw

bouwbreed Premium

Willen deuren in aanmerking komen voor garantie van de Stichting Garantie Deuren (GND), dan moeten zij voortaan beglaasd naar de bouwplaats. Bovendien moeten ze zijn voorzien van een laag grondverf van ten minste 120 micrometer dik. De eisen gelden sinds begin deze maand.

De Stichting Garantie Deuren (GND) garandeert al meer dan vijftien jaar de kwaliteit van deuren (voor een periode van zes jaar). Het aantal klachten is gering en de meeste worden afgewezen, omdat de deuren slecht behandeld zijn tijdens de bouw. Desondanks heeft de Stichting een nieuw garantiereglement opgesteld. De Basiseisen (de voorwaarden waaronder de garantie geldt) zijn duidelijker geformuleerd en enigszins aangepast. Het oude reglement eiste een laag grondverf met een dikte van minimaal 100 micrometer. Dat is gewijzigd in 120 micrometer. Bovendien moeten vlakke deuren en deuren van naaldhout van glas worden voorzien voordat ze worden afgehangen. Deuren van hardhout moeten binnen een maand na het afhangen zijn beglaasd. Alle deuren moeten binnen twee maanden zijn voorzien van twee lagen aflak. Volgens de Stichting Garantie Deuren is het verstandig om deuren niet in een vroeg stadium al af te hangen.

Wisseldeuren

“Voor de kwaliteit is het essentieel dat deuren niet te lang onafgewerkt in de bouw staan. De deurenindustrie heeft daar begrip voor. Dat blijkt onder meer uit de experimenten om met wisseldeuren te gaan werken”, schrijft de Stichting in een toelichting. Met wisseldeuren kan een aannemer een project tijdens de bouw afsluiten, ook voordat de definitieve buitendeuren zijn gemonteerd. De inbraakwerendheid valt ook onder de garantie. Klasse 0 duidt op het ontbreken van een beoordeling of het niet voldoen aan de eisen. Klasse 2 beantwoordt aan de voorschriften van het Bouwbesluit. De Stichting Garantie Deuren garandeert dat deuren niet meer scheluw zullen trekken dan acht millimeter (of zes millimeter) bij een maximale hoogte van 2200 millimeter en maximale breedte van 1050 millimeter. Deuren tot 2700 millimeter hoog kunnen op basis van onderzoek worden gegarandeerd.

Het Garantiereglement is gratis te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Garantie Deuren (GND), telefoon (070) 3546934.

Reageer op dit artikel