nieuws

FNV-bond: geen aandelen

bouwbreed

FNV Bouw is niet enthousiast over het idee van aandelenparticipatie voor werknemers in de bouw. “Ondernemers moeten ondernemers blijven, werknemers moeten werknemers blijven. De verantwoordelijkheden moeten goed gescheiden zijn en blijven.”, stelt sectorbestuurder en cao- onderhandelaar F. Kokke.

De bond zet liever in op winstdeling. Het standpunt lijkt opmerkelijk, omdat de vakcentrale FNV vorige week in het concept van een nieuwe arbeidsvoorwaardennota optie- en aandelenregelingen bepleitte voor iedere werknemer. FNV’s huisstrateeg C. Inja noemde dit een belangrijk thema bij de komende cao-ronde. Bestuur en leden van de vakcentrale moeten het voorstel nog goedkeuren. Volgens Kokke is de bouw als bedrijfstak met vele kleine bedrijven niet vergelijkbaar met vele andere sectoren. De Hout- en Bouwbond CNV is wel voorstander van aandelenparticipatie in de bouw, mits die regeling voor iedereen geldt en de ondernemingsraden erbij betrokken zijn. Op initiatief van de bond stelde het EIB een onderzoek in naar winstdeling en aandelenparticipatie in de bouw, waarbij het accent lag op winstdelingsregelingen. Het EIB constateerde dat aandelenparticipatie in de bouw weinig voorkomt. Van alle bedrijven zei slechts 1 procent over een dergelijke regeling te beschikken; van de bedrijven met tien of meer werkzame personen 2 procent. Alleen voor bedrijven met meer dan honderd werknemers was het percentage veel hoger, circa 9 procent. Omgerekend in cijfers namen in totaal in 1999 zo’n negenduizend werknemers in de bouwnijverheid, inclusief personeel van onderaannemingsbedrijven, via aandelenparticipatie deel in het vermogen van de onderneming. Uta- personeel deed dat overigens drie keer zoveel als het personeel op de bouwplaats.

Meelopen

Voorzitter D. van de Kamp van de Hout- en Bouwbond CNV erkent dat aandelenparticipatie in kleine bedrijven zeer moeilijk toepasbaar is, maar bij grotere bedrijven zijn er veel meer mogelijkheden. “Het voordeel is dat je mee kunt lopen met de winst van je bedrijf. Je kunt investeren in de groei van je eigen bedrijf.” Maar omdat aandelen of opties vanwege de schommelende koersen lang niet altijd profijtelijk zijn, doen werknemers er goed aan aan risicospreiding te doen. “Je moet het zorgvuldig doen en ook weer niet teveel aandelen in je eigen bedrijf kopen.”

Reageer op dit artikel