nieuws

Eigenaren in rampgebied krijgen andere kavels

bouwbreed Premium

Het is een illusie te denken dat alle voormalige bewoners van de binnenste ring van het rampgebied in Enschede dezelfde kavel terugkrijgen. De gemeente is van plan een nieuw verkavelingsplan op te stellen.

Volgens burgemeester Mans zal de wijkindeling zoals die was voor de vuurwerkexplosie op 13 mei niet terugkeren, omdat de toenmalige verkaveling niet logisch was. Een eerste vlekkenplan voor de wederopbouw verschijnt medio september. De gemeente heeft de Wet Voorkeursrechten Gemeenten toegepast op het rampgebied om te voorkomen dat speculanten met de grond aan de haal gaan. Wat de wederopbouw betreft, wil de gemeente een stevige vinger in de pap houden. Voor het gebied wordt een nieuw stedenbouwkundig plan voorbereid met een verkavelingsopzet. In overleg met de eigen huizenbezitters en bedrijfseigenaren worden op dit moment de wensen ten aanzien van de nieuwe huisvesting geïnventariseerd. Het gaat om 290 particuliere woningeigenaren en enkele tientallen ondernemers. Uit de eerste honderd gesprekken blijkt dat veel mensen het liefst weer een grondgebonden woning willen in het gebied. Wat de huurwoningen betreft zijn de woningcorporaties in gesprek met de huurders. Zeker is dat de vele karakteristieke huizen niet meer terugkeren in het straatbeeld, waardoor de vernietigde volkswijk niet de uitstraling krijgt zoals die was voor die fatale explosie.

Woningdichtheid

Wethouder D. Buursink van volkshuisvesting erkent dat het onmogelijk is om dezelfde verkaveling aan te houden als vóór de ramp. “Die kavels dateerden van rond 1900. Twee-onder-eenkappers stonden op heel onpraktische kavels: zo’n vijf meter breed en 30 à 40 meter diep. Op de meeste kavels waren vroeger volkstuintjes voor eigen gebruik aangelegd. Die ruimte zou je nu anders kunnen inrichten. De historische indeling kun je in elk geval niet meer hanteren. De bouwkosten zijn zodanig hoog dat een dergelijke verkaveling onrendabel zou zijn voor onder andere de woningcorporaties. Of iedereen dan nog kan terugkeren naar het gebied? In principe streven we daar wel naar. Maar het wordt een lastige opgave. Vooral met betrekking tot de sociale woningbouw vraagt dat enige regie van de gemeente.” Als veel voormalige bewoners willen terugkeren naar het gebied, zullen ze met een relatief hoge woningdichtheid rekening moeten houden. Immers, de huidige woningen zijn qua inhoud groter dan de arbeiderswoningen van begin vorige eeuw. Het ruimtebeslag op de kavels is derhalve groter.

Reageer op dit artikel