nieuws

Bovenbouw HSL moet op een koopje

bouwbreed Premium

Minister Netelenbos (Verkeer) heeft nog een budget van 377 miljoen gulden voor de onderbouw van de HSL-Zuid. Terwijl de raming voor dit deelcontract tegen de twee miljard gulden loopt. De bewindsvrouw onderhandelt op dit moment met drie partijen, waaronder het Amerikaanse bedrijf Bechtel.

De aanbesteding van de onderbouw van de HSL moet dus op een koopje, want Netelenbos heeft nog geen 400 miljoen gulden over van haar budget voor de snelle trein naar het zuiden. Het Rijk draait op voor het financiële gat dat ontstaat. Het lijkt er op dat de minister met een strop van 1,9 miljard blijft zitten. Geld dat Rijkswaterstaat van het bedrijfsleven verwachtte en in de begroting tijdelijk is voorgefinancierd uit het aardgasbatenfonds. Het bedrag van 377 miljoen gulden is gebaseerd op een simpel aftreksommetje. Uit de zesde voortgangsrapportage rekent het ministerie zelf voor dat 7,367 miljard geraamd is voor de uitvoering. Daar is al van af de 837 miljoen gulden die Nederland aan België betaalt voor de meerkosten van het tracé langs snelweg E19, 774 miljoen gulden zit in het uitkopen van oorspronkelijke grondeigenaren in Nederland. De boortunnel onder het Groene Hart is eind vorig jaar voor 940 miljoen gulden gegund aan Koop en Bouygues, afgelopen weekend zette de minister haar handtekening onder een contract van 4,15 miljard voor de onderbouw.

Bechtel

Hoewel Verkeer en Waterstaat zwijgt over de officiële raming, kan iedereen op zijn vingers natellen dat het niet gaat lukken voor nog geen 400 miljoen voor rails, bedrading en elektriciteitsvoorziening, geluidsschermen en andere inpassingsmaatregelen aan te leggen. Uit andere bronnen blijkt dat een raming van tegen de twee miljard gulden een stuk realistischer is. Een woordvoerder van het Projectbureau HSL bevestigt dat de minister nog met drie partijen onderhandelt over aanleg van de volledige bovenbouw. Een van deze drie is de Amerikaanse bouwer Bechtel, dat heeft het bedrijf tegenover een correspondent van deze krant verklaard. Deze naam dook vorig jaar ook al op toen Netelenbos zich beklaagde dat de Nederlandse aannemers te veel zouden vragen voor de aanleg van de onderbouw. Rijkswaterstaat zou Bechtel actief hebben benaderd om een scherpe offerte uit te brengen.

Twee contracten

Volgens het projectbureau HSL heeft de minister nu nog twee contracten te vergeven, één voor de onderbouw, de zogenoemde infraprovider, en één voor het vervoer over de lijn. Zij heeft daarvoor nog een budget van 377 miljoen gulden. De rest zal moeten komen van het bedrijfsleven. Tot nu toe toont dat bedrijfsleven nog geen enkele belangstelling voor participatie in de aanleg. Maar de minister is nog in de slag om toch binnen haar budget te blijven. Netelenbos zou de drie partijen hebben voorgesteld dat zij op eigen kosten de onderbouw aanleggen en voor dertig jaar onderhouden. In ruil daarvoor krijgt de infraprovider alle inkomsten die de vervoerder betaalt voor het gebruik van de rails. De bouwer van de bovenbouw krijgt dan geen geld van het Rijk, maar van vervoerders als de Nederlandse Spoorwegen. Die inkomsten zijn dan afhankelijk van de populariteit van de lijn. Eind deze zomer hoopt de minister de onderhandelingen rond te hebben.

Bron: onder andere MIT 2000-2004 en Zesde voortgangsrapportage HSL- Zuid

Reageer op dit artikel