nieuws

Bouwradius overlegt vaker met Vesan

bouwbreed

Bouwradius en de Vereniging van Samenwerkingsverbanden Nederland, zullen vaker overleggen over beroepsonderwijs en scholing. Hiertoe hebben ze een intentieverklaring getekend. Aanleiding tot de intentieverklaring was een ruzie die ontstond toen bekend werd dat Bouwradius de leerprogramma’s voor aankomende bouwvakkers wilde afschaffen.

Op pagina 3: Bouw moet zelf regie houden over opleiden van leerlingen.

Reageer op dit artikel