nieuws

ABB laat geen kans onbenut op miljardenmarkt duurzame energie

bouwbreed Premium

ABB verwacht dat op de markt voor hernieuwbare energiebronnen de komende vijf jaar ruim 2 miljard gulden omgaat. Duurzame stroom ontmoet volgens het concern steeds meer interesse als gevolg van de deregulering van de energiemarkt.

Ook maatregelen tegen milieubederf voor alternatieve opwekking van stroom maken deze markt interessant. ABB zegt geen kans onbenut te laten om deze markt te leiden. Om die reden ontwikkelt het concern nieuwe technologie voor windturbines, bevordert het de toepassing van microturbines en brandstofcellen en biedt het nieuwe distributiemethoden aan. De verbeterde windtechniek verhoogt de elektriciteitsproductie met eenvijfde en halveert de onderhoudskosten. Windturbineparken kunnen op die manier beter concurreren met conventionele centrales. Door de toepassing van de nieuwe distributiemethoden hoeven windturbines niet meer in de buurt van woongebieden te staan.

Aanvullend

Centrales die gas, kolen of olie verstoken, leveren in de toekomst alleen nog maar aanvullende capaciteit, verwacht ABB. Het concern zet ruim in op decentrale opwekking. Woningen, gebruiksgebouwen en kleinschalige industrie zullen steeds meer gebruik maken van miniatuurgasturbines. Met het Amerikaanse Dupont ontwikkelt ABB brandstofcellen voor uiteenlopende toepassingen. Micro- distrubutiesystemen moeten de kleinschalige centrales opnemen in een kleinschalig verzorgingsnet. ABB wil die centrales aanbieden door middel van een leaseconstructie.

Reageer op dit artikel