nieuws

Aantal bouwers groeit explosief

bouwbreed

Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid is de afgelopen vier jaar met ruim 18.000 toegenomen. Deze explosieve toename is te danken aan de gunstige economische ontwikkeling, zo constateert het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) in de publicatie ‘De bouw in cijfers 1995-1999’.

In deze periode kwam een kwart van de bedrijvengroei voor rekening van de bouwnijverheid. In 1995 telde het AVBB 44.000 bedrijven in deze sector; vier jaar later was dat aantal gegroeid tot 62.000. De categorie zelfstandigen zonder personeel in loondienst heeft de snelste groei doorgemaakt; een stijging van 18.000 op 1 januari 1995 naar 29.000 vier jaar later. De cijfers van de werkgeversorganisatie hebben betrekking op de gehele bouwnijverheid. Daar maken behalve bouwbedrijven onder meer installatie- en schildersbedrijven, baggeraars, stratenmakers, verhuurders van bouwmaterialen en het grondverzet deel van uit. Het AVBB baseert zich onder meer op cijfermateriaal van EIB, CBS, CPB en de SFB Groep. Vorig jaar was sprake van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, een tendens die zich dit jaar alleen nog maar heeft versterkt. De bedrijfstak was in 1999 goed voor 417.000 banen, zo’n 37.000 meer dan in 1995. In dezelfde periode liep het aantal openstaande vacatures in de bouwnijverheid op van 4000 tot 14.000. Ook die tendens zet dit jaar door. Zo meldde het EIB vorige maand dat eind april 81 procent van de hoofdaannemers vacatures had. Het CBS constateerde begin dit jaar zelfs dat er halverwege 1999 al 18.000 vacatures waren; twee keer zoveel als in 1998. Hierdoor kunnen aannemers het werk niet meer aan, moeten opdrachtgevers langer wachten en neemt de bouwtijd toe, concludeerde het instituut.

Ziekteverzuim

Voor de bouwnijverheid kwam het ziekteverzuim vorig jaar “iets boven” de 5 procent te liggen, constateert het AVBB. “Nog altijd bijna een vol procent hoger dan het landelijk gemiddelde.” De bouw heeft een productief jaar achter de rug, constateren de werkgevers. De bouwproductie is vorig jaar met 4 procent gegroeid. De sectoren gww en utiliteitsbouw vertonen de sterkste groei, circa 7,5 procent. “Het laat zich aanzien dat ook voor het eerste jaar in de 21ste eeuw mooie groeicijfers in het verschiet liggen”, concluderen de AVBB- onderzoekers.

Reageer op dit artikel